7 marca 2016

Rodzice odzyskują należne im prawa

Wydane 23 października 2015 r. przez minister Joannę Kluzik-Rostkowską rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego umożliwia – mimo sprzeciwu Fundacji „Rodzice Szkole” […]
6 stycznia 2016

Rodzice chcą uczciwej debaty w sprawie likwidacji gimnazjów (stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole”)

W wielu szkołach nauczyciele we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęli zbieranie wśród rodziców podpisów pod protestami w sprawie likwidacji gimnazjów. Fundacja „Rodzice Szkole” traktuje prowadzone […]
28 grudnia 2015

Zakończyliśmy projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989

Projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989 był realizowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, w partnerstwie z Muzeum Historii Polski od 12.10.2015 r. do 27.11.2015 r. W […]
6 grudnia 2015

Dwa ważne wydarzenia – 4 grudnia dniem rodziców

W dniu 4-go grudnia br. miały miejsce dwa wydarzenia wskazujące, że  ważnym partnerem władz  w  polityce oświatowej państwa stają się  – po latach lekceważenia i  próbach eliminowania ich […]
14 listopada 2015

Czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ich dzieci?

Do naszej  fundacji wielokrotnie zwracano się z  pytaniem czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów? Mimo iż odpowiedź na nie – w […]
12 października 2015

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP

Mam przyjemność poinformować , że pan Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” został zaproszony przez pana Andrzeja Dudę, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do udziału w pracach […]
8 października 2015

Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944- 1989

Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczyna realizację programu Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944- 1989. Składa się on z 20 spotkań z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół […]
24 września 2015

Jaką rolę na terenie szkoły mogą pełnić stowarzyszenia ?

Wśród pytań kierowanych do Fundacji „Rodzice Szkole” niejednokrotnie pojawia się sprawa stowarzyszeń chcących działać na terenie szkoły. Czasem tego typu rozwiązania proponują rady rodziców próbując tą […]
14 września 2015

Rada rodziców uchwala program wychowawczy szkoły

Jedną z najważniejszych kompetencji rady rodziców jest przyjęcie szkolnego programu wychowawczego. Warto pamiętać, że to jeden z 3 podstawowych dokumentów szkoły, obok programu dydaktycznego oraz profilaktyki.Fakt, […]
7 września 2015

Od czego powinna zaczynać działalność rada rodziców?

Tworzący radę rodziców przedstawiciele rad oddziałowych działalność w radzie rodziców powinni zaczynać od uświadomienia sobie, że:1. rada rodziców jest reprezentantem wszystkich rodziców uczniów danej szkoły,2. jej […]
1 września 2015

List do dyrektorów szkół

W dniu 1 września Fundacja „Rodzice Szkole” skierowała, za pośrednictwem Kuratorów Oświaty, list do dyrektorów szkół z prośbą o pomoc w tworzeniu i działalności rad rodziców […]
10 lutego 2013

Fundacja „Rodzice szkole” we współpracy z Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie i Zespołem Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego bierze udział w […]