16 czerwca 2016

W MEN o roli rodziców w polskiej szkole

W ramach, zorganizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej,  ogólnopolskiej debaty „Uczeń, Rodzic, Nauczyciel” 11 czerwca  odbyło się  spotkanie poświęcone miejscu i roli rodziców w polskiej szkole. Jego […]
16 czerwca 2016

Rodzice na posiedzeniu nadzwyczajnym Narodowej Rady Rozwoju

21. czerwca, w przededniu zakończenia roku szkolnego, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie sekcji „Edukacja, młode pokolenie, sport” Narodowej Rady Rozwoju, zatytułowane „Ku odnowie polskiej oświaty”. W spotkaniu […]
7 czerwca 2016

Debata oświatowa: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”

W dniu 2. czerwca br. odbyła się debata oświatowa, poświęcona  współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyło w niej ok. 50 przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z […]
30 kwietnia 2016

Stanowisko I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

Mając świadomość, że przyszłość naszej Ojczyzny zależy od poziomu wykształcenia i wychowania młodego pokolenia – a niezbędnym elementem zbudowania systemu oświaty na miarę wyzwań XXI wieku […]
25 kwietnia 2016

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Odbywająca się 21 kwietnia br. I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców zgromadziła w Sali Kolumnowej Sejmu RP przedstawicieli ponad 200 rad rodziców z różnych rejonów Polski(z gmin […]
7 marca 2016

Rodzice odzyskują należne im prawa

Wydane 23 października 2015 r. przez minister Joannę Kluzik-Rostkowską rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego umożliwia – mimo sprzeciwu Fundacji „Rodzice Szkole” […]
6 stycznia 2016

Rodzice chcą uczciwej debaty w sprawie likwidacji gimnazjów (stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole”)

W wielu szkołach nauczyciele we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęli zbieranie wśród rodziców podpisów pod protestami w sprawie likwidacji gimnazjów. Fundacja „Rodzice Szkole” traktuje prowadzone […]
28 grudnia 2015

Zakończyliśmy projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989

Projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989 był realizowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, w partnerstwie z Muzeum Historii Polski od 12.10.2015 r. do 27.11.2015 r. W […]
6 grudnia 2015

Dwa ważne wydarzenia – 4 grudnia dniem rodziców

W dniu 4-go grudnia br. miały miejsce dwa wydarzenia wskazujące, że  ważnym partnerem władz  w  polityce oświatowej państwa stają się  – po latach lekceważenia i  próbach eliminowania ich […]
14 listopada 2015

Czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ich dzieci?

Do naszej  fundacji wielokrotnie zwracano się z  pytaniem czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów? Mimo iż odpowiedź na nie – w […]
12 października 2015

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP

Mam przyjemność poinformować , że pan Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” został zaproszony przez pana Andrzeja Dudę, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do udziału w pracach […]
8 października 2015

Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944- 1989

Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczyna realizację programu Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944- 1989. Składa się on z 20 spotkań z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół […]