Przekaż 1 % podatku dochodowego Fundacji „Rodzice Szkole”

Szanowni Państwo,
Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół, Przyjaciele Fundacji „Rodzice Szkole”- wszyscy dla których nasze ideały i realizowane w oparciu o nie programy, służące uspołecznieniu polskiej oświaty, są bliskie.

Jeśli chcecie aby Wasze dzieci uczyły się w dobrej szkole przekażcie nam 1% swojego podatku dochodowego za rok 2021 wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole:

• pomaga wszystkim, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako najważniejsze zadanie obywateli i państwa,
• realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
• prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządów uczniowskich i samorządów terytorialnych

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”
Warszawa, styczeń 2022 r.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Przekaż 1 % podatku dochodowego Fundacji „Rodzice Szkole”

Szanowni Państwo,
Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół, Przyjaciele Fundacji „Rodzice Szkole”- wszyscy dla których nasze ideały i realizowane w oparciu o nie programy, służące uspołecznieniu polskiej oświaty, są bliskie.

Jeśli chcecie aby Wasze dzieci uczyły się w dobrej szkole przekażcie nam 1% swojego podatku dochodowego za rok 2021 wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole:

 • pomaga wszystkim, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako najważniejsze zadanie obywateli i państwa,
 • realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
 • prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządów uczniowskich i samorządów terytorialnych

  Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku
  Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa, styczeń 2022 r.