11 września 2018

Czy chcemy zbyt wczesnej seksualizacji naszych dzieci?

W telefonach i listach kierowanych do Fundacji „Rodzice Szkole” coraz częściej pojawia się sprawa realizacji na terenie szkół (a czasem nawet przedszkoli) programów wychowania seksualnego, nieakceptowanych […]
10 września 2018

Jak prawidłowo powołać radę rodziców?

We wrześniu  w szkołach i placówkach oświatowych odbywają się zebrania,  na  których rodzice   wybierają swoich reprezentantów i organizują  rady rodziców. O trybie ich powoływania pisaliśmy wielokrotnie,   […]
27 sierpnia 2018

Spotkanie z Kuratorami Oświaty

W dniu 23 sierpnia br. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z 16 Kuratorami Oświaty i przedstawił plany działalności  naszej fundacji na lata […]
27 sierpnia 2018

Rada rodziców i dane osobowe rodziców w kontekście RODO

Szanowni Państwo,wprowadzone regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)  wymagają od rad rodziców dostosowania swoich działań do ww przepisów. Fundacja „Rodzice Szkole” uważa, że w tej sytuacji […]
26 sierpnia 2018

Rok Szkolny 2018/2019 – świętem 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!Rok szkolny 2018/2019  to czas,  w którym w tysiącach  szkół będziemy świętowali  100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Życząc wszystkim Państwu głębokich przeżyć […]
23 sierpnia 2018

Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich

Fundacja „Rodzice Szkole”   rozpoczyna wieloletni program: Szkoła  miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania  kapitału społecznego kraju,  poświęcony  współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego i  gospodarce finansowej rad […]
7 lipca 2018

Rady rodziców w raporcie NIK

Z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole” Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport poświęcony współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych i roli rad rodziców w tym procesie. […]
20 czerwca 2018

Koniec roku szkolnego

Szanowni Państwo,Drodzy Przyjaciele,kończący się rok szkolny był dla nas wszystkich rokiem ważnych wydarzeń i wyzwań. Rozpoczęto w nim  wprowadzanie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letnich  liceów ogólnokształcących i […]
14 czerwca 2018

Rodzice w szkole – partnerzy, czy petenci?

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących  przed Polską  jest podniesienie poziomu kapitału społecznego, od którego zależy, (o czym często zapominamy), tempo rozwoju gospodarczego.Najlepszych miejscem, (obszarem  życia publicznego), […]
14 czerwca 2018

Rada rodziców będzie uczestniczyć ocenie pracy nauczycieli

Z wielką przyjemnościa  informuję, że postulat Fundacji „Rodzice Szkole” – (pisaliśmy o tym – w dniu 9 kwietnia br. – w felietonie: Kto powinien oceniać pracę […]
9 kwietnia 2018

ZNP domaga się ograniczenia praw rodziców!

Z wielkim niepokojem przeczytałem fragment stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącego oceny pracy nauczycieli, w którym władze,  tej zasłużonej dla polskiej […]
9 kwietnia 2018

Kto powinien oceniać pracę nauczycieli?

Minister Edukacji Narodowej przesłał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, […]