Warunkiem zbudowania oświaty odpowiadającej na wyzwania XXI wieku są wspólne działania wszystkich uczestników procesu edukacji. Dążąc do zdecydowanego zdynamizowania tych procesów i obserwując wzrastające zaangażowanie rodziców w życie szkół własnych dzieci, uruchomiliśmy Punkt Konsultacyjny służący pomocą prawną i merytoryczną w budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym i kuratorom oświaty.


Jesteśmy przekonani, że dzięki doświadczeniu Fundacji „Rodzice Szkole”, która wielokrotnie udzielała porad i konsultacji w sprawach dotyczących szkół i przedszkoli, a także z powodzeniem pełniła rolę mediatora w wewnątrzszkolnych sporach, Punkt Konsultacyjny przynosi wymierne korzyści w budowaniu aktywności obywatelskiej na obszarze narodowej oświaty.

Osoby i środowiska poszukujące rady oraz pomocy w rozwiązywaniu ww. problemów prosimy o kontaktowanie się z nami drogą mailową: kontakt@rodziceszkole.edu.pl lub telefoniczną: 602 694 951
Informujemy, że istnieje możliwość finansowego wsparcia, prowadzonego przez Fundację „Rodzice Szkole” Punktu Konsultacyjnego poprzez wpłatę dowolnej kwoty na konto:
Alior Bank S.A. 84 2490 0005 0000 4530 6023 3630

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl