Czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ich dzieci?

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP
12 października 2015
Dwa ważne wydarzenia – 4 grudnia dniem rodziców
6 grudnia 2015
Pokaż wszystkie

Czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ich dzieci?

Do naszej  fundacji wielokrotnie zwracano się z  pytaniem czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów? Mimo iż odpowiedź na nie – w świetle  prawa rodziców do pełnego uczestnictwa w  procesie edukacji własnych dzieci – wydaje się  jednoznaczna, wielu dyrektorów szkół i nauczycieli  tych zasad nie przestrzegało. Dobrze więc się stało, że Ministerstwo Edukacji Narodowej  przedstawiło10 listopada br.  oficjalne stanowisko w powyższej sprawie wskazując, że nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne, w formie  akceptowanej przez uczniów i ich rodziców.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”

więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/poznaj-zasady-udostepniania-prac-uczniom-i-ich-rodzicom.html

Komentarze są wyłączone.