Preliminarz rady rodziców

Gospodarka finansowa rady rodziców jest jednym z ważniejszych elementów jej działalności. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wynikającą z faktu, że gospodarujemy pieniędzmi społecznymi. Aby uniknąć problemów natury prawno-organizacyjnej, kluczowe jest uchwalenie na początku kadencji dobrego preliminarza wydatków. Prawidłowo skonstruowany preliminarz pozwoli prezydium rady rodziców na sprawne oraz uprawnione dysponowanie finansami rady.

Jakie elementy powinien zawierać dobry preliminarz?
– szacunek wpływów, m. in. na podstawie zebranych podczas pierwszych zebrań w klasach deklaracji wpłat od rodziców;
– plan wydatków, skorelowany z uchwalonym planem działania oraz ze zgłoszonymi ze strony różnych podmiotów w szkole (tj.: dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców) wnioskami o dofinansowanie.

Wpływy wraz z wydatkami powinny się bilansować. Konieczne jest pozostawienie pewnej rezerwy, jednak ze względu na 1-roczną kadencję rady, nie powinna być ona większa niż 10%. Innymi słowy, środki zebrane przez radę rodziców w danym roku szkolnym powinny być w ciągu tego roku wydane. Kumulowanie środków jest o tyle nieuprawnione, że po roku zmieniają się w szkole dzieci, część z nich odchodzi i w kolejnym roku szkolnym nie będą one mogły skorzystać ze zgromadzonych środków.

Przykładowy preliminarz rady rodziców, jak również wzór uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza rady rodziców na dany rok szkolny znajdą państwo w przygotowanym przez Fundację poradniku „Rodzice partnerzy i sprzymierzeńcy”.