20 sierpnia 2019

Podsumowanie wakacji

Powoli zbliżamy się do końca letnich wakacji, które dla wielu rodziców, nauczycieli i uczniów są czasem zasłużonego wypoczynku oraz refleksji nad przyszłością polskiej szkoły i edukacji […]
17 sierpnia 2019

Finanse Rad Rodziców

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez liczne środowiska rodzicielskie postulatom dotyczącym gospodarki finansowej rad rodziców, Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowuje, we współpracy z firmą eduPAY Polska, program internetowego zarządzania […]
15 sierpnia 2019

Budżet obywatelski, czy skok na kasę?

Uruchomienie przed kilkoma laty obywatelskiego budżetu partycypacyjnego było znaczącym wydarzeniem dla licznych środowisk i organizacji pozarządowych, wyraźnie przyczyniającym się do wzrostu – ważnego dla rozwoju kraju […]
24 lipca 2019

Co dalej z absolwentami szkół podstawowych i gimnazjów?

Odbywające się 16 lipca br. wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone było rekrutacji absolwentów szkół podstawowych i […]
1 lipca 2019

Rok szkolny 2018-2019 -Podsumowanie

Rok szkolny 2018-2019 -Podsumowanie Rok szkolny 2018/2019 był kolejnym rokiem reformy systemu oświaty i realizacji przez Fundację „Rodzice Szkole” wieloletniego, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski i […]
18 czerwca 2019

Edukacyjny okrągły stół – odsłona trzecia

W dniu 17 czerwca odbyło się trzecie plenarne  spotkanie  Edukacyjnego Okrągłego Stołu, w którym oprócz licznych środowisk oświatowych: nauczycieli, rodziców, uczniów, polityków, przedstawicieli samorządów terytorialnych i […]
17 czerwca 2019

Dwie Regionalne Konferencje Rad Rodziców

II Warmińsko- Mazurska Konferencja Rad Rodziców (Olsztyn- 6 czerwca 2019r.) oraz Zachodniopomorska Konferencja Rad Rodziców (Koszalin– 14 czerwca 2019r.) zakończyły, cykl spotkań, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019, […]
30 maja 2019

II Zachodniopomorska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Zachodnipomorskim Kuratorem Oświaty, organizuje 14 czerwca br. kolejną Regionalną Konferencję Rad Rodziców poświęconą działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na: […]
23 maja 2019

Nowelizacja prawa w świetle obrad edukacyjnego okrągłego stołu

Szanowni Państwo, prace prowadzone przez Fundację „Rodzice Szkole” oraz związane z nią rady rodziców i środowiska rodzicielskie umożliwiły przygotowanie i przedstawienie uczestnikom obrad Edukacyjnego Okrągłego Stołu pakietu nowelizacji […]
20 maja 2019

II Łódzka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

W dniu  16 maja br. odbyła się II Łódzka Regionalna  Konferencja Rad Rodziców. W pięknych, gościnnych murach Zespołu  Szkół Salezjańskich w Łodzi spotkali się rodzice, dyrektorzy […]
17 maja 2019

II Warmińsko-Mazurska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Warmińsko- Mazurskim Kuratorem Oświaty, organizuje 6 czerwca br. kolejną Regionalną Konferencję Rad Rodziców poświęconą działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi […]
13 maja 2019

Sprawdziany uczniów do wglądu rodziców

W związku z kierowanymi do Fundacji „Rodzice Szkole” licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu udostępniania rodzicom prac pisemnych – klasówek, kartkówek i sprawdzianów ich dzieci przez szkołę, przedstawiamy […]