Rodzice chcą uczciwej debaty w sprawie likwidacji gimnazjów (stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole”)
6 stycznia 2016
I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców
25 kwietnia 2016
Pokaż wszystkie

Rodzice odzyskują należne im prawa

Wydane 23 października 2015 r. przez minister Joannę Kluzik-Rostkowską rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego umożliwia – mimo sprzeciwu Fundacji „Rodzice Szkole” (patrz komunikat: „Ograniczenie praw rodziców – przypadek, czy świadome działanie?”  zamieszczony 13  października 2015 r. na naszej stronie internetowej) – przesłuchiwanie niepełnoletniego ucznia bez zgody rodziców. W tej sytuacji  Fundacja „Rodzice Szkole” postanowiła wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie  zgodności ww. regulacji z Art. 48 ust. 2 Konstytucji RP. Cieszymy się, że w chwili obecnej taka inicjatywa nie jest potrzebna, ponieważ minister Anna Zalewska, proponując włączenie zapisów dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli do ustawy Karta Nauczyciela, uznała naszą opinię za zasadną i przekazała Fundacji  „Rodzice Szkole” list, w którym pisze: „[…] uprzejmie informuję, że Państwa uwaga zgłoszona do projektu ustawy o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw została uwzględniona.
Powyższą decyzję Pani Minister traktujemy jako kolejny bardzo wyraźny krok, ze strony obecnego rządu i resortu edukacji narodowej, w kierunku przywracania rodzicom należnej roli w szkołach ich własnych dzieci.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

więcej

Komentarze są wyłączone.