27 sierpnia 2020

Starzyński przedstawia rekomendacje na nowy rok szkolny

- Uważam, że w nietypowej sytuacji pandemii, wszystkie struktury systemu oświaty zdały egzamin na piątkę z plusem - powiedział Wojciech Starzyński podczas wideokonferencji organizowanej przez Mazowiecką Kurator Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek.
30 lipca 2020

76. rocznica Powstania Warszawskiego

Ze względu na epidemię koronawirusa po raz pierwszy od wielu lat nie spotkamy się pierwszego sierpnia przy grobach i miejscach pamięci ludzi, którzy chcieli być wolni i dla tej wolności poświęcili swoje życia.
29 lipca 2020

Wyniki akcji „1% dla Twojej szkoły” za 2019 rok

W wyniku akcji „1% dla twojej szkoły” oraz „Przekaż 1% Fundacji „Rodzice Szkole” na konto Fundacji „Rodzice Szkole” wpłynęła kwota 274 533,23 zł tytułem rozliczeń 1% podatku za 2019 rok. Gdy tylko otrzymamy z urzędu skarbowego szczegółowe informacje o konkretnych wpłatach (ma to miejsce zwykle w połowie października), będziemy niezwłocznie informować poszczególne rady rodziców o zgromadzonych przez nie kwotach.
25 lipca 2020

Fundacja „Rodzice Szkole” wspiera Plan Dla Młodych

Prezes Fundacji Rodzice Szkole został zaproszony jako konsultant do programu „Plan dla młodych” , którego celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego i zachęcanie młodych ludzi do podejmowania inicjatywy społecznej.
15 lipca 2020

Społeczeństwo obywatelskie – szansą na zgodę narodową

Przegrany (warto pamiętać, że bardzo nieznacznie) kandydat na urząd Prezydenta RP – Rafał Trzaskowski powiedział w trakcie wieczoru wyborczego, że ta wyjątkowa (ze względu na epidemię koronawirusa i bardzo ostre podziały polityczne) kampania wyborcza uruchomiła aktywność społeczną i była ważnym krokiem na drodze rozwoju państwa obywatelskiego.
13 lipca 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Fundacja „Rodzice Szkole” gratuluje Panu Andrzejowi Dudzie ponownego wyboru na urząd Prezydenta RP.
13 lipca 2020

Rusza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej

Rada Dzieci i Młodzieży to organ pomocniczy, do którego zadań należy m.in. opiniowanie rozwiązań dotyczących wychowania, a także przedstawianie własnych propozycji działań ministerstwa w zakresie edukacji.
27 czerwca 2020

Wojciech Starzyński: Większość nauczycieli zdała egzamin z nauczania online

-Przymusowy eksperyment udał się lepiej, niż sądziłem. Ten egzamin zdało także MEN, które elastycznie i szybko reagowało na wyzwania - mówił tygodnikowi “Sieci” Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji “Rodzice Szkole”. 
25 czerwca 2020

List na koniec roku

Gdybym miał w jednym zdaniu podsumować wydarzenia ostatnich miesięcy, powiedziałbym, że system oświaty i wszyscy jego uczestnicy dobrze zdali egzamin, mierząc się z sytuacją dotychczas niespotykaną. Zarówno nauczanie online, jak i inna forma egzaminów i zaliczeń stanowiły wielkie wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Wszyscy oni w tej trudnej i szczególnej sytuacji bardzo dobrze sobie poradzili, wzajemnie wspierając się i współpracując, niezależnie od wcześniejszych sporów i różnic zdań w fundamentalnych dla oświaty sprawach.
24 czerwca 2020

Zapowiedź webinariów

Fundacja “Rodzice Szkole” przygotowuje cykl webinariów dotyczący rad rodziców oraz bezpieczeństwa w sieci.
9 czerwca 2020

MATURY 2020

Matury to wyjątkowy czas dla wszystkich uczniów i ich rodziców. W czasie epidemii stresowi towarzyszy niepewność co do procedur przeprowadzania egzaminów i bezpieczeństwa. Wszystkim zaangażowanym w […]
1 czerwca 2020

Dobre praktyki w edukacji włączającej – zapraszamy do udziału w badaniu!

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli. Klasa, do której uczęszczają dzieci o różnym poziomie potrzeb dla wielu pedagogów jest okazją […]