8 września 2020

Jak przeprowadzić wybory do Rady Rodziców zdalnie?

Z powodu epidemii, w wielu szkołach zrezygnowano z zebrań rodziców w szkole i przeniesiono je do internetu. W tej sytuacji proponujemy przeprowadzenie wyborów do rady klasowej zdalnie.
3 września 2020

Pierwsze zebranie klasowe w nowym roku szkolnym – jak przygotować się do wyborów przedstawicieli klasy?

Początek września to dla rodziców uczniów czas, kiedy odbywają się pierwsze klasowe zebrania. Z tej okazji warto przypomnieć sobie, jak powinny wyglądać wybory przedstawicieli rodziców do rady oddziałowej, zwanej potocznie „trójką klasową”.
3 września 2020

Zapraszamy na bezpłatne webinarium o działalności rad rodziców i gospodarce finansowej

Webinarium to internetowe szkolenie które odbywa się na żywo. Spotkanie będzie miało miejsce 24 września o godz. 19 przy użyciu oprogramowania Google Hangouts. W spotkaniu online udział wezmą Wojciech Starzyński i Krzysztof Zuba, eksperci Fundacji „Rodzice Szkole” i wieloletni członkowie rad rodziców w szkołach swoich dzieci.
31 sierpnia 2020

Rachunek bankowy

Jednym z najważniejszych uprawnień rad rodziców, zagwarantowanych w art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, jest możliwość gromadzenia przez nie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł, w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Realizacja tego zapisu została wzmocniona w roku 2017 przez wprowadzenie do ww ustawy (art. 84. ust. 7) zapisu gwarantującego prawo do przechowywania tych funduszy na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.
28 sierpnia 2020

Rok szkolny 2020/2021 – rokiem wielkich wyzwań

Rok szkolny2020/2021 niesie nowe wyzwania i nadzieje. W imieniu własnym i Fundacji „Rodzice Szkole” życzymy rodzicom i nauczycielom radości z nauki ich dzieci i uczniów oraz sił do pokonywania różnych trudów związanych z nietypową sytuacją, jaką jest epidemia koronawirusa.
27 sierpnia 2020

Starzyński przedstawia rekomendacje na nowy rok szkolny

- Uważam, że w nietypowej sytuacji pandemii, wszystkie struktury systemu oświaty zdały egzamin na piątkę z plusem - powiedział Wojciech Starzyński podczas wideokonferencji organizowanej przez Mazowiecką Kurator Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek.
30 lipca 2020

76. rocznica Powstania Warszawskiego

Ze względu na epidemię koronawirusa po raz pierwszy od wielu lat nie spotkamy się pierwszego sierpnia przy grobach i miejscach pamięci ludzi, którzy chcieli być wolni i dla tej wolności poświęcili swoje życia.
29 lipca 2020

Wyniki akcji „1% dla Twojej szkoły” za 2019 rok

W wyniku akcji „1% dla twojej szkoły” oraz „Przekaż 1% Fundacji „Rodzice Szkole” na konto Fundacji „Rodzice Szkole” wpłynęła kwota 274 533,23 zł tytułem rozliczeń 1% podatku za 2019 rok. Gdy tylko otrzymamy z urzędu skarbowego szczegółowe informacje o konkretnych wpłatach (ma to miejsce zwykle w połowie października), będziemy niezwłocznie informować poszczególne rady rodziców o zgromadzonych przez nie kwotach.
25 lipca 2020

Fundacja „Rodzice Szkole” wspiera Plan Dla Młodych

Prezes Fundacji Rodzice Szkole został zaproszony jako konsultant do programu „Plan dla młodych” , którego celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego i zachęcanie młodych ludzi do podejmowania inicjatywy społecznej.
15 lipca 2020

Społeczeństwo obywatelskie – szansą na zgodę narodową

Przegrany (warto pamiętać, że bardzo nieznacznie) kandydat na urząd Prezydenta RP – Rafał Trzaskowski powiedział w trakcie wieczoru wyborczego, że ta wyjątkowa (ze względu na epidemię koronawirusa i bardzo ostre podziały polityczne) kampania wyborcza uruchomiła aktywność społeczną i była ważnym krokiem na drodze rozwoju państwa obywatelskiego.
13 lipca 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Fundacja „Rodzice Szkole” gratuluje Panu Andrzejowi Dudzie ponownego wyboru na urząd Prezydenta RP.
13 lipca 2020

Rusza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej

Rada Dzieci i Młodzieży to organ pomocniczy, do którego zadań należy m.in. opiniowanie rozwiązań dotyczących wychowania, a także przedstawianie własnych propozycji działań ministerstwa w zakresie edukacji.