Jaką rolę na terenie szkoły mogą pełnić stowarzyszenia ?
24 września 2015
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP
12 października 2015
Pokaż wszystkie

Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944- 1989

Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczyna realizację programu Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944- 1989. Składa się on z 20 spotkań z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w trakcie których zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski.

Partnerem programu jest Muzeum Historii Polski, któremu za umożliwienie jego przeprowadzenia dziękujemy.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944- 1989

Program przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole”

Partner Muzeum Historii Polski

Cele programu

Na skutek szeregu – bardzo niekorzystnych dla bytu narodowego – działań podejmowanych przez władze publiczne w latach 1944-1989 w Polsce został przerwany ciąg tradycji wolnościowej i niepodległościowej przez stulecia wyraźnie odciskającej się na historii naszego kraju.

Środowiskami płacącymi najwyższą cenę za te zaniedbania byli i w znacznej mierze są nadal ludzie, dla których słowa patriotyzm i obowiązek obywatelski, mimo represji totalitarnych władz, były drogowskazem w życiu. Przypomnienie najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski oraz wprowadzenie do zbiorowej pamięci losów pokolenia, które tę historię tworzyło jest niezbędnym warunkiem zbudowania ładu społecznego, opartego na poszanowaniu i uhonorowaniu dorobku naszych ojców i dziadów. oraz wychowania młodego pokolenia w duchu nowoczesnego patriotyzmu, odwołującego się do troski o dobro wspólne.

Efektem spotkań Polska droga do Wolności 1944- 1989, będzie m. in. uświadomienie młodzieży, że dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu życia całego społeczeństwa, w tym również dla zapewnienia jak najlepszych warunków materialnych najbliższej rodzinie oraz zagwarantowania Polsce znaczącego miejsca w świecie i strukturach Unii Europejskiej, niezbędny jest solidaryzm społeczny.

Uczestnikami i bezpośrednimi beneficjentami programu będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a beneficjentami pośrednimi – ich rodziny i lokalne środowiska oświatowe. .

Główne tezy prelekcji

Jesienią 1989 roku. znana aktorka Joanna Szczepkowska w rozmowie prowadzonej na antenie Telewizji Polskiej powiedziała słowa, które na trwałe weszły do najnowszej historii naszego kraju: 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.

Dziś po 26 latach od odzyskanej przez Polaków niepodległości trzeba się zastanowić: Kto do skończenia się komunizmu doprowadził? Jakie wydarzenia II połowy XX wieku miały decydujący wpływ na ten proces? Jaka była polska droga do wolności i niepodległości?

Na spotkaniach z uczniami autorzy programu przypomną :

 • Akcję „Burza”, „Żołnierzy Wyklętych” i opór polskiego społeczeństwa w latach 1944 – 1953,
 • Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne,
 • Odnowienie 26 sierpnia 1956 roku, z inicjatywy więzionego przez komunistów Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ślubów Jana Kazimierza ofiarowującego Polskę pod opiekę Matki Boskiej, które zgromadziło na Jasnej Górze ok. miliona wiernych
 • Obchody Millenium Chrztu Polski, którego centralne uroczystości , poprzedzone dziewięcioletnią Wielką Nowenną , miały miejsce 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze,
 • Bunt studentów i intelektualistów – Marzec 1968 roku,
 • Wypadki na Wybrzeżu – Grudzień 1970 roku,
 • Wydarzenia w Radomiu, Ursusie i Płocku – Czerwiec 1976 roku.
 • Działania na rzecz poszerzenia sfery wolności obywatelskich w latach 1976-1989
 • Wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papieża – 16. października 1978 roku.
 • Pierwszą Pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski. Mszę św. na Placu Zwycięstwa, w trakcie której padły słynne słowa: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi.,
 • Powstanie w roku 1980 Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego gromadzącego 10 milionów Polaków, co było niewątpliwym fenomenem w dziejach świata.
 • Opór społeczeństwa, w latach osiemdziesiątych ub. wieku, przeciwko represjom stanu wojennego i systematycznemu ograniczaniu przez rządzących swobód obywatelskich,
 • Obrady tzw. Okrągłego Stołu, prowadzące do wyborów 4. czerwca 1989 roku.

Po 45 minutowej prelekcji odbędzie się dyskusja, w trakcie której uczniowie zaprezentują swoje opinie i doświadczenia swoich rodzin dotyczące przedstawionych wydarzeń oraz będą starali się odpowiedzieć na pytanie:Jak oceniasz działania Polaków w walce o niepodległość w latach 1944-1989 ?

Organizatorzy programu proponują, uczestniczącym w spotkaniach uczniom, napisanie krótkich (jednostronicowych) tekstów, dotyczących odpowiedzi na zadane pytanie. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej :Fundacji „Rodzice Szkole”.

Podsumowaniem programu będzie Raport przesłany do uczestniczących w nim szkół i przedstawiony współorganizatorowi Muzeum Historii Polski.

Komentarze są wyłączone.