Zakończyliśmy projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989

Dwa ważne wydarzenia – 4 grudnia dniem rodziców
6 grudnia 2015
Rodzice chcą uczciwej debaty w sprawie likwidacji gimnazjów (stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole”)
6 stycznia 2016
Pokaż wszystkie

Zakończyliśmy projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989

Projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989 był realizowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, w partnerstwie z Muzeum Historii Polski od 12.10.2015 r. do 27.11.2015 r. W tym okresie w 20 szkołach na terenie Polski (Warszawa, Siechnice – pow. wrocławski, Strumień – pow. cieszyński, Otwock, Poznań, Namysłów, Kraków, Olecko, Białystok, Wasilków, Jabłoń i Podedwórze – pow. parczewski, Piastów) odbyły się spotkania z Wojciechem Starzyńskim – „świadkiem historii”, przedstawiającym najważniejsze wydarzenia z lat 1944-1989, które doprowadziły do odzyskania przez Polaków niepodległości.

W spotkaniach uczestniczyło 1315 uczniów (455 ze szkół ponadgimnazjalnych, 825 z gimnazjów i 35 ze szkół podstawowych) oraz kilkudziesięciu nauczycieli i kilkunastu dyrektorów szkół.

Prelekcje były ilustrowane slajdami oraz uzupełnione materiałami drukowanymi, zawierającymi kompendium wiedzy na temat omawianych wydarzeń.

W większości szkół uczniowie, często również nauczyciele, zadawali prelegentowi wiele pytań – przede wszystkim dotyczących historii lat 80-tych ub. wieku: NSZZ „Solidarność” i stanu wojennego oraz bieżącej sytuacji politycznej i społecznej – świadczących o znacznym zainteresowaniu przedstawianą tematyką, ale również o niedostatku wiedzy dotyczącej omawianego okresu.

W jednej ze szkół zorganizowano wystawę wydawnictw i pamiątek z okresu „Solidarności”, na której zaprezentowano: Tygodniki „Solidarność”, gazetki podziemne, znaczki „Solidarności”, biało-czerwone opaski, kartki na cukier i mięso, pamiątkowe rodzinne zdjęcia.

Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim uczniowskie zainteresowanie najnowszą historią Polski, wskazujące na potrzebę poszerzania zasięgu tego typu programów, które powinny stanowić ważną lekcję wychowania patriotycznego.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

A oto kilka ważnych pytań zadanych w trakcie spotkań.

(wybranych przez W Starzyńskiego)

– Jaka jest różnica między Solidarnością lat 80-tych, a Solidarnością dzisiejszą?

– Jakie miał Pan odczucia w kontaktach z funkcjonariuszami SB w trakcie internowania?

– Jak wyglądał stan wojenny? Pana ocena jego skutków.

– Czym dla pana jest patriotyzm; Czym dla pana jest wolność?

– Kto pana zdaniem jest odpowiedzialny za zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki?

– Jakie znaczenie na odzyskanie przez Polaków wolności miał wybór Karola Wojtyły na Papieża?

– Jak wiele było ofiar poległych w walkach zbrojnych i zamordowanych przez komunistów w latach 1944-1989?

– Dlaczego nikt ze zbrodniarzy odpowiedzialnych za śmierć Żołnierzy Wyklętych nie poniósł żadnej odpowiedzialności?

– Dlaczego na lekcjach historii w szkole nie możemy się uczyć historii najnowszej – naszej drogi do niepodległości?

– Dlaczego dziś kiedy młodzi ludzie manifestują swój patriotyzm często media mówią o nich, że to radykalni narodowcy?

– Jaka była rola Lecha Wałęsy w latach 80-tych ub. wieku i w niepodległej Polsce?

– Dlaczego w dzisiejszej polityce działają osoby, które związane są z poprzednim ustrojem?

– Czy Polska całkowicie wyzwoliła się z komunizmu?

– Czy komunizm by upadł gdyby Polak nie był Papieżem?

– Jaką rolę w upadku komunizmu odegrała „Solidarność”?

– Które wydarzenia na polskiej drodze do Wolności uważa Pan za najważniejsze?

– Dlaczego komuniści byli bezkarni po 1989 roku?

– Jaka jest pana opinia na temat Powstania Warszawskiego?

– Jak ocenia pan decyzje podjęte w Jałcie i kto za nie odpowiada?

– Jak ocenia Pan obrady i „Okrągłego Stołu” i podjęte tam decyzje?

– Dlaczego w polskim życiu politycznym mają miejsce tak brutalne kłótnie?

– Czy cieszy się Pan z wyników ostatnich wyborów Parlamentarnych?

– Jak ocenia Pan przyszłość mediów?

– Jak ocenia pan Prezydenta Lecha Kaczyńskiego?

– Jak ma wyglądać strategia rozwoju państwa nad którą będzie pracowała Narodowa Rada Rozwoju, której jest Pan członkiem?

Komentarze są wyłączone.