24 września 2015

Jaką rolę na terenie szkoły mogą pełnić stowarzyszenia ?

Wśród pytań kierowanych do Fundacji „Rodzice Szkole” niejednokrotnie pojawia się sprawa stowarzyszeń chcących działać na terenie szkoły. Czasem tego typu rozwiązania proponują rady rodziców próbując tą […]
14 września 2015

Rada rodziców uchwala program wychowawczy szkoły

Jedną z najważniejszych kompetencji rady rodziców jest przyjęcie szkolnego programu wychowawczego. Warto pamiętać, że to jeden z 3 podstawowych dokumentów szkoły, obok programu dydaktycznego oraz profilaktyki.Fakt, […]
7 września 2015

Od czego powinna zaczynać działalność rada rodziców?

Tworzący radę rodziców przedstawiciele rad oddziałowych działalność w radzie rodziców powinni zaczynać od uświadomienia sobie, że:1. rada rodziców jest reprezentantem wszystkich rodziców uczniów danej szkoły,2. jej […]
1 września 2015

List do dyrektorów szkół

W dniu 1 września Fundacja „Rodzice Szkole” skierowała, za pośrednictwem Kuratorów Oświaty, list do dyrektorów szkół z prośbą o pomoc w tworzeniu i działalności rad rodziców […]
10 lutego 2013

Fundacja „Rodzice szkole” we współpracy z Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie i Zespołem Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego bierze udział w […]