Nazwa organizacji Fundacja "Rodzice Szkole"

adres:
ul.Potocka 4 lok.45
01-652 Warszawa

Telefon kontaktowy (48) 602 694 951
(48) 721 326 336
Rok założenia 2006
NIP 525-23-85-781
Regon 140781919
Numer KRS 0000268115
Bank Alior Bank S.A.
Numer konta bankowego 84 2490 0005 0000 4530 6023 3630

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl