Szkolenia dla dyrektorów szkół i rad rodziców

Warunkiem przygotowania młodego pokolenia do życia we współczesnym świecie jest system edukacji oparty na współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego dyrektorów, rodziców, nauczycieli i uczniów

Uwzględniając powyższe Fundacja „Rodzice Szkole” opracowała programy szkoleń dla rad rodziców i dyrektorów szkół , wyposażające oba te organy szkoły w wiedzę i umiejętności niezbędne do partnerskiej współpracy.

Wykładowcami na organizowanych przez nas konferencjach są dyrektorzy szkół, aktywni rodzice (członkowie rad rodziców), psychologowie, pedagodzy i członkowie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” . Zapewnia to spojrzenie na problematykę współpracy z różnych punktów widzenia i tym samym tworzy szeroką przestrzeń do dyskusji oraz wypracowywania najlepszych rozwiązań dla poszczególnych szkół i środowisk oświatowych.

Zainteresowane samorządy terytorialne, szkoły i rady rodziców zapraszamy do skontaktowania się z nami: www.kontakt@rodziceszkole.edu.pl, tel.: 602 694 951

Programy szkoleń:
Rada rodziców ważny uczestnik życia szkoły
Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców

Na naszym portalu dowiesz się:

  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?