Fundacja „Rodzice Szkole” chce upowszechniać wiedzę nie tylko o funkcjonowaniu rad rodziców, ale również o historii Polski. Z tego powodu zrealizowała kilka projektów, których celem było propagowanie postaw patriotycznych. Obejmowały one wiele wydarzeń artystycznych, takich jak koncerty, wystawy, publikacje albumów i książek dla dzieci oraz spotkania w szkołach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami:

Akademia Finansowa Rad Rodziców
Matki Niepokornych
Muzycy dla NiepodległejNiepodległe Nutki


Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl