Rodzice chcą uczciwej debaty w sprawie likwidacji gimnazjów (stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole”)

Zakończyliśmy projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989
28 grudnia 2015
Rodzice odzyskują należne im prawa
7 marca 2016
Pokaż wszystkie

Rodzice chcą uczciwej debaty w sprawie likwidacji gimnazjów (stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole”)

W wielu szkołach nauczyciele we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęli zbieranie wśród rodziców podpisów pod protestami w sprawie likwidacji gimnazjów.

Fundacja „Rodzice Szkole” traktuje prowadzone działania jako próbę nieformalnego wpływania na decyzje rodziców, uważa je za sprzeczne z etosem zawodu nauczycielskiego i apeluje o ich zaniechanie.

Wszak to właśnie w rękach nauczycieli leży kształcenie, wychowywanie oraz ocenianie uczniów. Trudno więc w powyższych działaniach nie dostrzec manipulacji, bowiem niejeden rodzic złoży podpis pod petycją w obawie przed narażeniem się nauczycielowi swojego dziecka.

Jednocześnie, co warto podkreślić, w organizowanej przez ZNP akcji „Razem dla gimnazjów”, poza hasłami populistycznymi i stricte politycznymi (od których związki zawodowe powinny się dystansować), wyraźnie brakuje argumentów merytorycznych, podnoszonych w duchu troski o dobro wspólne.

Według Fundacji „Rodzice Szkole” ewentualne wydłużenie nauki, w szkołach podstawowych do lat 8 oraz powrót do 4-letnich liceów ogólnokształcących, powinno być poprzedzone szeroką debatą publiczną z udziałem wszystkich zaangażowanych stron, przede wszystkim rodziców i uczniów, na których przyszłe życie podejmowane decyzje, w sposób szczególny, będą wpływały. Taką debatę zaproponowała p. Anna Zalewska, obecna minister edukacji narodowej. Szkoda, że z tej możliwości nie chcą skorzystać władze ZNP, które stanowisko w sprawie likwidacji gimnazjów już zajęły – bez dyskusji i konsultacji, nie tylko z rodzicami i uczniami, ale nawet z własnymi członkami.

W świetle powyższych działań zabiegiem czysto propagandowym wydaje się być apel skierowany przez p. Sławomira Broniarza, prezesa ZNP do p. Prezydenta Andrzeja Dudy o zorganizowanie „okrągłego stołu”, poświęconego reformie polskiej szkoły.

Zwracamy się do rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców o aktywne włączenie się w debatę na temat przyszłości narodowej oświaty, o prezentowanie własnych, suwerennych opinii, dotyczących likwidacji lub utrzymania gimnazjów.

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole”
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu

Komentarze są wyłączone.