W skład Rady Fundacji wchodzą:

 • Barbara Robakiewicz – polonistka i pedagog, były dyrektor szkoły, urzędnik samorządowy, Przewodnicząca Rady Fundacji
 • Grażyna Kornet - mgr pedagogiki specjalnej, wieloletni współpracownik STO i Fundacji „Rodzice Szkole”
 • prof. dr hab. nauk pedagogicznych Elżbieta Putkiewicz - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych
 • Wojciech Arkuszewski – poseł na Sejm I, II i III kadencji, szef Gabinetu Politycznego Premiera Jerzego Buzka
 • prof. dr hab. Antoni Kamiński – socjolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, Przewodniczący Kuratorium Fundacji Konkursu Pro Publico Bono
 • prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
 • prof. dr hab. Andrzej Waśko – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl