Niniejszy poradnik, przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, wskazując, jak założyć i
prowadzić radę rodziców jest elementem szerokiego programu uspołeczniania polskiej oświaty.


Autorzy mają nadzieję, że będzie on służył wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim
radom rodziców, dyrektorom i nauczycielom szkół oraz oświatowym pracownikom
samorządowym. Zdając sobie sprawę z trudności przedstawienia
w krótkim materiale tak szerokiej problematyki zainteresowanych odsyłamy
do zamieszczonej na końcu książki bibliografii.


Życzymy miłej i owocnej lektury i zapraszamy do systematycznego odwiedzania stron
internetowych: www.radyrodzicow.pl i www.rodziceszkole.edu.pl oraz prosimy o wspierania naszych działań poprzez przekazywanie na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole” – jako organizacji pożytku publicznego nr KRS 0000268115 – 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poradnik do pobrania

Dokumenty dla rad rodziców do pobrania