Czy szkoła ma obowiązek udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ich dzieci?
14 listopada 2015
Zakończyliśmy projekt: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989
28 grudnia 2015
Pokaż wszystkie

Dwa ważne wydarzenia – 4 grudnia dniem rodziców

W dniu 4-go grudnia br. miały miejsce dwa wydarzenia wskazujące, że  ważnym partnerem władz  w  polityce oświatowej państwa stają się  – po latach lekceważenia i  próbach eliminowania ich z życia szkół – rodzice:

– pierwszym, było spotkanie przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” z p. Anną Zalewską, Minister Edukacji Narodowej, w trakcie którego przedstawiliśmy nasze opinie i postulaty skierowane pod adresem nowej ekipy MEN (załącznik nr 1). Po bardzo ciekawej dyskusji,  wskazującej na wyraźne zainteresowanie p. minister Zalewskiej  rolą rodziców i ich reprezentantów rad rodziców w życiu szkół i  w kształtowaniu nowoczesnego systemu oświaty, została ustalona formuła  dalszych roboczych kontaktów mających na celu doprowadzenie do realizacji zgłoszonych propozycji.

– drugim  było złożenie w Sejmie RP poselskiego projektu ustawy przywracającej obowiązek szkolny od siódmego roku życia, z jednoczesnym umożliwieniem rodzicom podejmowania decyzji w sprawie kształcenia dzieci sześcioletnich. Jest to odpowiedź na ponad milion głosów rodzicielskich, które zostały całkowicie zlekceważone przez  poprzednie władze.

Warto podkreślić , że w uzasadnieniu do projektu ustawy opinie rodziców są wielokrotnie przywoływane (więcej: https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/informacje).

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.