11 stycznia 2022

Program 1 % dla Twojej szkoły

W związku z licznymi pytaniami dotyczącego terminu podpisywania Porozumień w programie 1 % dla Twojej szkoły informujemy, że nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń czasowych,  […]
5 stycznia 2022

Z prac sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe raz niektórych innych ustaw

                                                                    Szanowni Państwo, prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw wywołały wiele emocji, sprzecznych opinii, a także często niezbyt starannych i bezstronnych relacji […]
24 grudnia 2021

Boże Narodzenie

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, Ciemna noc w jasności promienistej brodzi Wszystkim Przyjaciołom i Osobom życzliwym naszej Fundacji, od lat zabiegającym o zapewnienie […]
26 listopada 2021

Spotkanie w Kielcach

23 listopada br. z inicjatywy Świętokrzyskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Wojciech Starzyński, prezes zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z 30 dyrektorami szkół z woj. Świętokrzyskiego na […]
18 października 2021

Zmiana czy stagnacja ?

Propozycja ministra Przemysława Czarnka dotycząca zmian w zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli wywołała ostrą, zazwyczaj pozbawioną uzasadnienia merytorycznego, krytykę. Zmiana czy stagnacja ? Propozycja ministra Przemysława Czarnka […]
12 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciele, Dyrektorzy szkół, Pracownicy kuratoriów oświaty, Pracownicy niepedagogiczni szkół i administracji oświatowej, Rodzice i Uczniowie Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w sytuacji […]
1 września 2021

Rok Szkolny 2021/2022 – rokiem nadziei na powrót do normalności

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy z nadzieją, że powrót do nauczania stacjonarnego będzie procesem trwałym, a doświadczenia wyniesione z nauczania online przyczynią się […]
29 sierpnia 2021

Ratujmy Polską Szkołę!

Czy polskiej oświacie zagraża  brak nauczycieli ? Coraz częściej środowiska oświatowe sygnalizują, że w wielu szkołach brakuje nauczycieli co grozi zapaścią edukacyjną i wyraźnym obniżeniem poziomu […]
24 sierpnia 2021

Nowelizacja prawa oświatowego

22 sierpnia br. Fundacja „Rodzice Szkole” przedstawiła swoją opinię na temat przygotowanej przez Ministra Edukacji i Nauki nowelizacji prawa oświatowego, której obszerne fragmenty zamieszczamy w załączniku. […]
20 lipca 2021

W obronie polskiej szkoły

W zaostrzającej się dyskusji dotyczącej propozycji ministra Czarnka zmiany trybu wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół pojawia się mnóstwo półprawd, świadomych manipulacji i zwykłych kłamstw. Czasem odnoszę […]
8 lipca 2021

Rezultaty pracy intelektualnej Projektu nr. 2020-1-PL01-KA202-082273

8 lipca 2021

Spotkanie Projektowe w Grecji

W dniach 24 – 30 maja odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe, projektu nr. 2020-1-PL01-KA202-082273 „Innowacyjna Multimedialna Platforma Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych”. Spotkanie zostało zorganizowane przez naszego Greckiego […]