8 lutego 2019

Regionalne Konferencje Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Kuratorami Oświaty, organizuje – w roku szkolnym 2018/2019 – 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców poświęconych działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem […]
11 stycznia 2019

Oświadczenie Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” i liczne środowiska rodzicielskie z nią współpracujące z wielkim niepokojem obserwują rosnące napięcie w polskiej oświacie i zapowiadane różnego rodzaju protesty nauczycieli. Na […]
24 listopada 2018

Szkoła musi wychowywać zgodnie z wolą rodziców

Szkoła musi wychowywać zgodnie z wolą rodziców – to słowa wypowiedziane przez p. Annę Zalewską, Ministra Edukacji Narodowej na otwarcie III Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, która odbyła […]
13 listopada 2018

III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Cele konferencji:1. upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na:– gospodarkę finansową rad rodziców,– tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,– współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.2 […]
10 listopada 2018

Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach

„Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”- to tytuł konferencji organizowanej w dniach 29-30 listopada br. przez Narodowy Instytut Wolności.Gorąco zachęcam do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu zwracając […]
25 października 2018

Tęczowy Piątek

W niektórych szkołach publicznych zapowiedziano zorganizowanie w dniu 25 października br. tzw. Tęczowego Piątku. Zwracam uwagę, że jest to kolejna okazja, aby sprawdzić czy zapis art. 86 […]
21 października 2018

Finis coronat opus

Piękna sala koncertowa Zamku Królewskiego w Warszawie wypełniła się w sobotę 20 października br. dźwiękami, przypominającymi licznie zgromadzonym gościom, jak wielką rolę na polskiej drodze do […]
20 października 2018

Ministerialny poradnik dla rad rodziców – polemika

Wydany we wrześniu przez MEN  poradnik „Rady  Rodziców- kompetencje i zasady działania”, spotkał się z wielkim zainteresowaniem dyrektorów szkół i rad rodziców, budząc jednocześnie szereg wątpliwości […]
14 października 2018

Dzień Edukacji Narodowej

Rodzice, Nauczyciele,Pracownicy niepedagogiczni szkół,Pracownicy administracji oświatowej,Szanowni Państwo,z okazji naszego wspólnego święta – Dnia Edukacji Narodowej – wszystkim, którzy codzienną pracą dążą do wprowadzenia w polskiej szkole […]
2 października 2018

Akademia Finansów rad rodziców

AKADEMIA FINANSÓW RAD RODZICÓW to projekt edukacyjny realizowany przez Fundację „Rodzice Szkole” współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, opracowany na podstawie doświadczeń środowisk rodzicielskich skupionych wokół Fundacji. […]
27 września 2018

Koncert Niepodległe Nutki

W dniu 25 września w teatrze Capitol w Warszawie odbył się koncert projektu Niepodległe Nutki. Na koncert przyjechało 400 dzieci z różnych regionów Polski, a wśród […]
24 września 2018

Spotkanie rozpoczynające projekt „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich”

W związku z rozpoczęciem realizacji wieloletniego programu „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich” w dniu 18.09 br. w siedzibie Fundacji „Rodzice Szkole” odbyło się inicjujące spotkanie zespołów […]