Pełnomocnicy Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” upoważnieni do podejmowania, na wyznaczonym obszarze, działań na rzecz promocji i realizacji statutowych celów Fundacji „Rodzice Szkole”

>
Imię i nazwisko
Teren
Numer telefonu
Adres e-mail
Renata Bogacka-Andrzejewska Legionowo i pow. legionowski 609 682 810 rbogacka-andrzejewska@wp.pl
Małgorzata Cofała miasto Otwock i pow. otwocki 883 240 123 otwock-rodzice@wp.pl
Mirosława Grzemba-Wojciechowska woj. wielkopolskie 602 155 310,
618 333 548
sp5@po.home.pl
Maria Idźkowska woj. mazowieckie 501 283 247 mariaid@interia.pl

Aneta Rybka

woj. kujawsko - pomorskie

506 055 865

at.rybka@wp.pl

Bogdan  Brol

woj. śląskie

602 463 108

firma@bogdanbrol.pl

Leszek Fiedorowicz

woj. podlaskie

604 119 339

fleszekf@gmail.com

Mirosław Laszuk woj. pomorskie 509 384 194 ytap@wp.pl
Dorota Denys Binduga woj. dolnośląskie 666 093 095 ddb@interia.eu
Krzysztof  Zuba woj. podkarpackie 794 923 558

k.zuba@wp.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl