List Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
5 grudnia 2017
Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej
22 stycznia 2018
Pokaż wszystkie

O lekkim tornistrze w MEN

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej, w dniu 11 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa z reprezentantami rodziców. O organizację spotkania poproszona została Fundacja „Rodzice Szkole” – twórca oraz wieloletni moderator ruchu rad rodziców.
Spotkanie, które było zapowiedzią całego cyklu konsultacji toczących się zmian oraz dostosowań nowego systemu edukacji w Polsce, poświęcono problemowi zbyt ciężkich tornistrów. Strona ministerialna przedstawiła obecny stan prawny w tym zakresie, wynikające z niego konsekwencje oraz przygotowywane zmiany. Rodzice usłyszeli że:
– dotychczas kwestie związane tak z infrastrukturą służącą pomocą uczniom jak również z przygotowaniem tygodniowego planu zajęć reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (§4 oraz 4a) oraz Art. 110, ust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. Podkreślono, że zapisy wynikające z ww rozporządzenia stanowią o możliwościach, a nie obowiązku. Obecnie przygotowywane przez MEN zmiany zmierzają w kierunku stworzenia zapisów twardszych, opartych na zobowiązaniu szkoły, a nie tylko mówiących o powinnościach oraz możliwościach. 
– organem właściwym do kontroli szkoły w tym obszarze jest Państwowa Inspekcja Pracy; 
– główny Inspektor Sanitarny wydaje zalecenia w zakresie dopuszczalnego zdrowego obciążania dzieci, mówiące bardzo szczegółowo o wszystkich aspektach – począwszy od wagi, poprzez ułożenie w tornistrze, a nawet wytyczne dotyczące rekomendowanej prawidłowej budowy plecaka. Podstawowym zaleceniem GIS jest, aby plecak nie przekraczał 10-15% wagi ciała dziecka. 
– nauczyciel nie ma obowiązku korzystania z podręcznika. Jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej. Podręcznik nie musi służyć mu pomocą w realizacji programu. 
– aktualnie  jest przygotowywany specjalny list Ministra Edukacji Narodowej, skierowany do wszystkich dyrektorów szkół, zawierający apel o troskliwe pochylenie się nad zagadnieniem, prośbę o szersze wykorzystanie najnowszych technologii, stworzenie zasad oraz przygotowanie infrastruktury dla zniwelowania problemu ciężkich tornistrów.

Ze strony rodziców zwrócono uwagę na często spotykany problem niechęci nauczycieli do odejścia od tradycyjnego podręcznika oraz do zastosowania nowoczesnych technologii. Rodzice postulowali, aby podręcznik służył tylko i wyłącznie do pracy w domu, a nie w szkole. Aby był jedynie kompendium wiedzy, które służy do powtórzenia w domu materiału przekazanego przez nauczyciela na lekcji. Takie rozwiązanie zastosowane systemowo, wyeliminuje w znacznej mierze problem ciężkiego tornistra. Karanie dziecka uwagami za brak podręcznika na lekcji nie znajduje uzasadnienia – rodzice oczekują, że na lekcji wiedzę przekaże nauczyciel, a nie podręcznik.
Zwracano również uwagę, że wyposażenie sal w tablice interaktywne powinno z jednej strony pomóc nauczycielom w prowadzeniu lekcji, a z drugiej wyeliminować potrzebę noszenia książek do szkoły. Będzie dużym krokiem polskiej szkoły w kierunku nowoczesności.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.