„Matki Niepokornych” w Stalowej Woli
8 listopada 2017
O lekkim tornistrze w MEN
14 grudnia 2017
Pokaż wszystkie

List Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Szanowni Państwo,
zbliżający się koniec roku 2016  jest dobrą okazją do podsumowania  działalności Fundacji „Rodzice Szkole” w minionym okresie.  Do naszych  niewątpliwych sukcesów należy zaliczy:
1. Zorganizowanie wspólnie z minister Anną Zalewską I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców 
2. Przygotowanie programu: Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy, w ramach którego odbędzie się 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców (dotychczas miały one miejsce w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, wielkopolskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i opolskim)
3. Wprowadzenie do ustawy Karta Nauczyciela zapisów uniemożliwiających przesłuchiwanie, w charakterze świadka, przed komisją dyscyplinarną, bez zgody rodziców nieletniego ucznia, 
4. Wprowadzenie do ustawy Prawo oświatowe regulacji jednoznacznie wskazującej na prawo rady rodziców do posiadania własnego rachunku bankowego wraz ze zgłoszoną poprawką umożliwiającą wejście tych przepisów już w styczniu 2017 r.,
5. Wprowadzenie do listy kontroli NIK na rok 2017 zagadnień związanych z funkcjonowaniem rad rodziców w szkołach i placówkach publicznych;
6. Zorganizowanie zjazdu założycielskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców, w wyniku którego powstały zalążki pierwszej krajowej reprezentacji rodziców uczniów, 
7. Zdecydowane zwiększenie liczby porad i konsultacji udzielanych w ramach prowadzonego przez Fundację Punktu Konsultacyjnego
8. Uzyskanie ze strony ministra edukacji narodowej deklaracji rozpoczęcia w styczniu roku 2017 prac nad całościowym uporządkowaniem prawa w zakresie miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty, zgodnie z propozycjami zgłaszanymi od lat przez Fundację „Rodzice Szkole”’
9. Przeprowadzenie kampanii społecznej na antenie TVP oraz Programu 1. Polskiego Radia zwiększającej świadomość rodziców w zakresie funkcjonowania rad rodziców oraz ich wpływu na programy wychowawcze szkół;
10. Prowadzenie oraz promocja fachowego portalu www.radyrodzicow.pl oraz Facebooka, stanowiącego kompendium wiedzy na temat działania rad rodziców.

Mówiąc o sukcesach nie możemy również zapominać o słabościach w naszej działalności. Zaliczam do nich:
1) zbyt mało liczny udział rad rodziców w tworzącym się Ogólnopolskim Porozumieniu Rad Rodziców (w zjeździe założycielskim uczestniczyło jedynie 35 rady rodziców).
2) stosunkowe późne włączenie się do dyskusji na temat przygotowywanych przez MEN nowych podstaw programowych i programów nauczania. Zaniedbanie to będziemy starali się nadrobić zaczynając od debaty na temat listy lektur dla klas IV- VIII szkoły podstawowej oraz dostępnych w chwili obecnej projektów zamieszczonych  na stronach MEN.

Jestem głęboko przekonany, że wszystkie w/w działania dobrze służą budowaniu silnego ruchu rad rodziców, do czego od lat dążymy. Zdecydowanie pozytywnie oceniam brak bezpośredniego zaangażowania się naszej Fundacji w debatę (a właściwie raczej kłótnię) dotyczącą zmian strukturalnych w polskim systemie oświaty. Uwzględniając różnorodność poglądów współpracujących z nami rodziców i rad rodziców , a także mając świadomość, że decyzja o kluczowych sprawach dotyczących zmian strukturalnych w oświacie jest nieodwracalna uważałem i nadal uważam takie działanie za niepotrzebnie antagonizujące środowisko, które powinno dążyć do zachowania w życiu publicznym standardów, ciągle w nim brakujących. Nie wyklucza to debaty o programach nauczania (szczególnie w zakresie przedmiotów bezpośrednio powiązanych z zagadnieniami wychowania uczniów) o czym wspominam powyżej w pkt. 2.
Życząc z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku Państwu, Państwa Najbliższym oraz wszystkim Państwa współpracownikom, wielu łask Bożych i satysfakcji z pracy Pro Publico Bono
łączę wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.