Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Warszawa - 9 lipca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli środowisk rodzicielskich

W dniu 9 lipca 2011r., w ramach III edycji, współfinansowanego przez NBP, programu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły", w siedzibie Fundacji „Rodzice Szkole” spotkali się przedstawiciele kilkunastu środowisk rodzicielskich z całego kraju. Rozmawialiśmy o miejscu i roli rodziców w polskim systemie edukacji, w kontekście ponad dwudziestu lat doświadczeń i nowych wyzwań, jakie pojawiają się przed polskimi rodzicami. Dzieląc się doświadczeniami z własnej działalności zastanawialiśmy się, czy mamy odwagę i determinację, aby podjąć się organizowania lokalnych środowisk rodzicielskich pełniąc rolę edukatorów i potencjalnych ich liderów.

Wspólne uzgodnienie następnego terminu spotkania (które odbędzie się 3 września br. i będzie poświęcone szczegółowemu zapoznaniu się z trzema programami szkoleń przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”: Szkoła dialogu szanse i perspektywy; Rodzice w szkole: odpowiedzialny partner i sojusznik; Rada rodziców-organem szkoły), jest najlepszą odpowiedzią na to pytanie i wyraźnie wskazuje na potrzebę konsolidacji środowisk rodzicielskich dążących do odgrywania znaczącej roli nie tylko na terenie szkół własnych dzieci, ale również we wszystkich zmianach mających miejsce w polskiej oświacie.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”