List do dyrektorów szkół
1 września 2015

Fundacja „Rodzice szkole” we współpracy z Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie i Zespołem Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego bierze udział w programie POWER realizowanym na zasadach Erasmus+ i finansowanym z pieniędzy Unii Europejskiej.

W ramach programu realizujemy projekt „Staże w Europie – szansą poznania specyfiki działania firmy europejskiej 3”. Z obu partnerskich szkół wysyłamy rocznie 80 uczniów wraz z opiekunami na zagraniczne staże zawodowe do Grecji. Wzmacniamy ich kompetencje zawodowe i polepszamy możliwości znalezienia pracy po skończeniu szkoły.

Fundacja „Rodzice szkole” czynnie wspiera szkolnictwo zawodowe (branżowe) i uczestniczy w promowaniu Polski zagranicą.

W projekcie biorą udział uczniowie kształcący się w następujących zawodach: technik informatyk, technik energetyk, technik obsługi ruchu turystycznego, technik handlowiec, technik hotelarz, technik ekonomista. Uczestnicy wyjeżdżają na staże w 40-osobowym grupach (II tury rocznie). Wraz z uczniami wyjeżdża każdorazowo czterech nauczycieli – opiekunów.

Komentarze są wyłączone.