Pierwsze zebranie klasowe w nowym roku szkolnym – jak przygotować się do wyborów przedstawicieli klasy?

Zapraszamy na bezpłatne webinarium o działalności rad rodziców i gospodarce finansowej
3 września 2020
Jak przeprowadzić wybory do Rady Rodziców zdalnie?
8 września 2020
Pokaż wszystkie

Pierwsze zebranie klasowe w nowym roku szkolnym – jak przygotować się do wyborów przedstawicieli klasy?

Początek września to dla rodziców uczniów czas, kiedy odbywają się pierwsze klasowe zebrania. Z tej okazji warto przypomnieć sobie, jak powinny wyglądać wybory przedstawicieli rodziców do rady oddziałowej, zwanej potocznie „trójką klasową”.

Wszystkie opisane poniżej procedury oraz najważniejsze prawa i obowiązki Rady Rodziców regulowane są przez art. 83, 84 i 86 ustawy Prawo oświatowe, można też zapoznać się z ich poszerzoną analizą w naszym bezpłatnym poradniku „Rodzice – Partnerzy i Sprzymierzeńcy”.

Przeprowadzenie wyborów

Kiedy wszystkie sprawy organizacyjne przewidziane przez nauczyciela zostaną już omówione z uczestnikami zebrania, nadchodzi dobry moment na przeprowadzenie wyborów do rady oddziałowej. Na początku należy wybrać osobę chętną do protokołowania, czyli opisania przebiegu wyborów. Opis można przygotować już w domu, po zakończonym spotkaniu. Wybrać należy również dwóch członków komisji skrutacyjnej odpowiedzialnej za liczenie głosów.

Przed głosowaniem należy ustalić, kto chciałby wystartować w wyborach, na jakich zasadach wybierany będzie przewodniczący oraz przedstawiciel do Rady Rodziców (często jest to ta sama osoba). Może to być na przykład osoba która uzyska największą ilość głosów lub osoba wybrana wewnętrznie spośród wybranych członków tzw. „trójki klasowej”. Przedstawiciel będzie reprezentował klasę na spotkaniach szkolnej Rady Rodziców i jest to jedyna osoba z klasy, która będzie do tego upoważniona.

Przebieg glosowania

Następnie wszyscy rodzice otrzymują kartki, na których wypisane są w porządku alfabetycznym nazwiska osób chętnych do reprezentowania klasy. Wbrew potocznej nazwie, liczba reprezentantów klasy może być dowolna – wcale nie muszą to być trzy osoby. Tak naprawdę, wystarczy jeden przedstawiciel, aby reprezentować klasę w Radzie Rodziców.

Jednak nawet w takim przypadku NIEZBĘDNE jest przeprowadzenie TAJNYCH WYBORÓW. Są one obowiązkowe i wymagane przez prawo – w innym wypadku podważa się prawo przedstawiciela do podejmowania decyzji w imieniu klasy.

Dalszy przebieg zebrania jest łatwy do przewidzenia. Uczestnicy zaznaczają swoich kandydatów do rady oddziałowej, komisja skrutacyjna liczy głosy i ogłasza wynik.

Bez wychowawcy

Podczas całej wyżej opisanej procedury, wychowawca nie powinien być obecny w sali, w której odbywa się zebranie. Jego rola powinna skupić się na przedstawieniu rodzicom powyższej procedury przeprowadzania wyborów oraz zachęcaniu do przeprowadzenia wyborów zgodnie z prawem.

Wszyscy wskazani przedstawiciele rad klasowych z całej szkoły spotykają się na zebraniu Rady Rodziców, które powinno odbyć się niezwłocznie po zebraniach klasowych i sformowaniu rad klasowych. O jego dacie decyduje Przewodniczący poprzedniej Rady Rodziców, której kadencja oficjalnie kończy się 31 sierpnia, chociaż Rada faktycznie urzęduje do czasu powołania nowej, jednak bez prawa do podejmowania żadnych istotnych decyzji.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, termin może zostać wyznaczony przez dyrektora szkoły.

Komentarze są wyłączone.