Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców
20 sierpnia 2023
Pamiętamy
31 sierpnia 2023
Pokaż wszystkie

1,5% dla Twojej szkoły

Rady Rodziców, Dyrektorzy Szkół, Rady Pedagogiczne


Szanowni Państwo!
Przed 9 laty rozpoczęliśmy program 1% (obecnie 1,5%) dla Twojej szkoły. Z roku na rok
liczba rad rodziców zainteresowanych tą formą pozyskiwania środków na działalność
statutową szkoły zwiększała się (od kilkunastu w roku 2014 do ponad 200 w roku 2022),
a kwoty przez nie gromadzone wzrosły od kilkunastu tysięcy zł do 800 tysięcy zł

Z wielką przykrością informujemy, że z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni
ww. program zakończyć. Zdając sobie sprawę z jego znaczenia dla wielu rad rodziców
nawiązaliśmy porozumienie z Fundacją AVE (nr KRS 0000229157, tel. 608178447,
600495790, mail: biuro@fundacjaave.pl) która będzie nadal prowadziła program 1,5 % dla
Twojej szkoły. Proponowane rozwiązanie, pozwoli na jego kontynuację na takich samych
zasadach jak obecnie. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy Fundację AVE
i zachęcamy do nawiązania z nią kontaktu. Załączamy nowy druk Porozumienia (jest on
również zamieszczony na stronie internetowej Fundacji AVE, który po wypełnieniu należy
w formie skanu przesłać na adres: biuro@fundacjaave.pl. Po otrzymaniu drogą zwrotną
Porozumienia podpisanego przez przedstawiciela Fundacji AVE umowę uznaje się za
zawartą. Przypominamy, że efekty finansowe w znacznej mierze są uzależnione od jak
najszerszego promowania programu wśród rodziców i przyjaciół Państwa szkoły.
W wypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Fundacja
„Rodzice Szkole”- 602 694 951. Fundacja AVE – 608 178 447, 600 495 790.

Życzymy wszystkim uczestnikom życia szkolnego wiele radości i sukcesów z nauki oraz
nawiązania nowych przyjaźni i znajomości (które są równie ważne jak oceny z poszczególnych przedmiotów) w roku szkolnym 2023/2024.


Z wyrazami szacunku,
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.