Boże Narodzenie 2023
23 grudnia 2023
Wymiana kuratorów oświaty
8 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Oświata czy indoktrynacja

13 grudnia 2023 r. polska oświata weszła na nową ścieżkę: krętą, pełną wybojów i czego najbardziej się obawiam, prowadzącą w przepaść. Wyznaczona przez Premiera Donalda Tuska Minister Edukacji Narodowej pani Barbara Nowacka i jej najbliższe współpracownice (panie Katarzyna Lubnauer i Joanna Mucha) nigdy nie kryły, że ich celem jest „wyhodowanie” człowieka „nowoczesnego”, tzn. całkowicie wykorzenionego z tradycji, narodowej kultury i tysiącletniej cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej.

Nigdy w najnowszej historii nie byliśmy tak blisko (choć niestety a rebours) słów kanclerza Jana Zamoyskiego, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie . Dziś realnie  grozi nam wychowanie młodego pokolenia w duchu „ideałów”, które przed laty doprowadziły do zniewolenia połowy Europy przez zbrodniarzy spod brunatnych i czerwonych sztandarów. Chciałbym, aby ta surowa, ale o czym jestem głęboko przekonany prawidłowa diagnoza nie wywołała apatii oraz rezygnacji z ideałów pokolenia „Solidarności” i wspaniałych  tradycji polskiego szkolnictwa. Wręcz przeciwnie. Ona powinna zmobilizować wszystkich, dla których przyszłość kraju i suwerenny byt ojczyzny jest najważniejszym wyzwaniem  do działań i pracy organicznej, zapobiegającej narodowej tragedii. Przyszłe losy naszego kraju za chwilę będą w rękach naszych dzieci i wnuków, dziś spoczywają w rękach rodziców i tych nauczycieli (wierzę, że licznych), którzy nie powinni pozwolić m.in. na wyrzucenie ze szkół nauczania religii, zlikwidowanie  nauki najnowszej historii, wprowadzenie do programów nauczania różnego rodzaju „nowinek światopoglądowych”, całkowicie sprzecznych z dorobkiem i wiedzą współczesnej pedagogiki.

Przez ponad 30 lat ludzie, dla których kluczem do sukcesu Polski było wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia w duchu nowoczesnego patriotyzmu, walczyli o wprowadzenie do polskiego prawa zapisów poddających oświatę społecznemu nadzorowi, mającemu zapobiegać działaniom ideologicznych szaleńców. To w znacznej mierze się udało. Powstał silny sektor oświaty niepublicznej, ustawowo zagwarantowano rodzicom wpływ na życie szkół ich dzieci (szczególnie w obszarze wychowania), poszerzono, wbrew temu co się nieraz społeczeństwu wmawia, niezależność i samodzielność nauczycieli. Mamy więc narzędzia i mechanizmy mogące służyć zapobieganiu, a przynajmniej ograniczeniu ideologizowania polskiej szkoły proponowanego przez dzisiejszą ekipę ministerialną.  Zachęcam do korzystania z ww. uprawnień. Fundacja „Rodzice Szkole” będzie służyła pomocą w egzekwowaniu należnych rodzicom, nauczycielom i uczniom praw zagwarantowanych w Konstytucji RP, ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela i w innych aktach prawnych. Kompedium  tej wiedzy zawiera opublikowany na stronie internetowej Fundacji (www.rodziceszkole.edu.pl) poradnik „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”, do lektury którego zapraszam.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

tel. 602 694 951

Komentarze są wyłączone.