Fundacja „Rodzice Szkole” popiera obywatelski projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”
31 lipca 2023
1,5% dla Twojej szkoły
26 sierpnia 2023
Pokaż wszystkie

Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców

Przyjęcie przez Sejm obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe jest kolejnym etapem poszerzania praw rodziców w szkołach ich dzieci, o które wiele środowisk od lat zabiegało. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwszymi, którzy występowali  o zagwarantowanie rodzicom możliwości praktycznej realizacji art. 43 i art. 58 Konstytucji RP było Społeczne Towarzystwo Oświatowe, które już w roku 1989 w swojej Deklaracji Programowej podkreśliło rolę rodziców w nowoczesnym systemie oświaty, a następnie przez wiele lat prowadziło batalię o wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty zapisów przyznających rodzicom i ich reprezentantom radom rodziców prawo do realnego wpływu na szkoły ich dzieci. Następcą tych działań została założona przez STO w roku 2006  Fundacja „Rodzice Szkole” (jej nazwa wskazuje nie tylko na oczekiwania rodziców względem systemu edukacji, ale również na określanie, w jaki sposób  rodzice mogą polskiej szkole pomagać), która w roku 2007 przyczyniła się do wprowadzenia do prawa oświatowego zapisów przyznających radom rodziców szereg uprawnień, m.in. ważną rolę przy tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Obecna nowelizacja, będąca w znacznej mierze efektem działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” jest  kolejnym sukcesem środowisk rodzicielskich popieranych od lat (o czym nie  należy zapominać) przez polityków obozu centro-prawicowego (jeśli ktokolwiek wskaże choć jeden zapis w prawie oświatowym wzmacniający rolę rodziców, wprowadzony przez kolejne ekipy liberalno-lewicowe z przyjemnością zweryfikuję wyżej wyrażoną opinię). Z osiągniętego sukcesu bardzo się cieszę i gratuluję jego twórcom odwagi oraz skuteczności. Dodatkową radość sprawia mi fakt, że po latach pewnego osamotnienia Fundacji „Rodzice Szkole” pojawia się środowisko mogące naszą działalność wzmocnić, a nawet z czasem ją zastąpić. Zachęcam do korzystania z wprowadzanych zapisów, co pozwoli na stworzenie w szkołach publicznych modelu wychowawczego, na który oczekuje wielu polskich rodziców.                                                                                                                                                                                               

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku Szkolnego, życzę wszystkim zainteresowanym rozwojem kraju aktywnej działalności na niwie narodowej edukacji, będącej kluczem do zbudowania demokratycznego państwa prawa opartego na tysiącletniej tradycji Rzeczypospolitej.

                                                                                   Wojciech Starzyński      

                                                                       Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa, 19 sierpnia 2023 r.

Komentarze są wyłączone.