Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Tematyka, czas i koszt szkoleń

I.   Kurs jednodniowy (6 – 8 godzin) - program:
 1. Prawa i obowiązki rodziców i rad rodziców w świetle najnowszych regulacji prawnych (Prezentacja multimedialna).
 2. Rodzice w systemach edukacji Europy i świata (Prezentacja multimedialna).
 3. Szkoły dialogu – jak włączać a nie wykluczać rodziców ze szkoły? (Prezentacja i dyskusja).
 4. Przykłady dobrych praktyk – jak przełożyć je na swój własny grunt.


II.  Kurs dwudniowy  (16 godzin) - program:

 1. Prawa i obowiązki rodziców i rad rodziców w świetle najnowszych regulacji prawnych (Prezentacja multimedialna).
 2. Rodzice w systemach edukacji Europy i świata (Prezentacja multimedialna).
 3. Szkoły dialogu – jak włączać a nie wykluczać rodziców ze szkoły? (Prezentacja i dyskusja).
 4. Praca w grupach: Metaplan: „Dlaczego rodzice nie chcą przychodzić do szkoły?”
 5. Dyskusja nad problemami, które docierają do Fundacji „Rodzice Szkole” (studia przypadków).
 6. Przykłady dobrych praktyk.


III. Kurs trzydniowy  (24 godziny) - program:

 1. Prawa i obowiązki rodziców i rad rodziców w świetle najnowszych regulacji prawnych (Prezentacja multimedialna).
 2. Rodzice w systemach edukacji Europy i świata (Prezentacja multimedialna).
 3. Szkoły dialogu – jak włączać a nie wykluczać rodziców ze szkoły? (Prezentacja i dyskusja).
 4. Praca w grupach: Metaplan: „Dlaczego rodzice nie chcą przychodzić do szkoły?”
 5. Dyskusja nad problemami, które docierają do Fundacji „Rodzice Szkole” (studia przypadków).
 6. Przykłady dobrych praktyk – warsztaty.
 7. Organizacyjne i finansowe aspekty gospodarki finansowej rady rodziców – prezentacja i dyskusja.


Szkolenia odbywają się  w grupach 20 – 30 osobowych
Koszt szkolenia grupy wynosi:
na kursie jednodniowym - 1500.00 zł.
na kursie dwudniowym   - 2400.00 zł
na kursie trzydniowym   - 3600.00 zł
Koszty dojazdu i zakwaterowania edukatorów pokrywają organizatorzy szkoleń