Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Sępólno Krajeńskie - 12 kwietnia 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców

Jakie prawa i obowiązki mają rodzice i ich reprezentanci w szkole?
Jakie powinny być wzajemne relacje pomiędzy radą rodziców  a samorządem terytorialnym?
Te i wiele innych kwestii były przedmiotem ożywionej dyskusji uczestników przeprowadzonego w dniu 12. kwietnia br. przez Fundację „Rodzice Szkole” szkolenia dla przedstawicieli rad rodziców powiatu sępólskiego.
Na podstawie wziętych z życia przypadków omawialiśmy różne sytuacje, szczególnie dotyczące pozyskiwania dla szkół środków finansowych i rzeczowych oraz gospodarowania nimi przez rady rodziców


Szkolenie zgromadziło liczną , bardzo zaangażowaną grupę liderów rodzicielskich z całego  powiatu.  Warto podkreślić, że jego inicjatorem i organizatorem  była rada rodziców przy Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Ona także zdobyła na ten cel środki finansowe.


Oceny szkolenia dokonali uczestnicy podkreślając w arkuszach ewaluacyjnych iż:
takie szkolenia powinny być organizowane częściej !
wszystkie uzyskane informacje są bardzo wartościowe.


Zebrani wystąpili także z inicjatywą zorganizowania wspólnych szkoleń z nauczycielami i dyrektorami szkół, podkreślając , że wskazany byłby w nich również udział  przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”