Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Poznań - 13 czerwca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców

Cykl czterech szkoleń, organizowanych w ramach III edycji programu Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły”, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski, rozpoczęliśmy 13 czerwca br. spotkaniem z przedstawicielami rad rodziców poznańskich szkół.

W jego trakcie Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, odwołując się do doświadczeń i tradycji oświaty obywatelskiej przedstawił propozycje działań na rzecz modernizacji polskiej edukacji,

a Maria Szpilowska, koordynator programu, zarysowała główne problemy, jakie pojawiają się w codziennej pracy rad rodziców i poprowadziła dyskusję  na temat gospodarki finansowej i innych aspektów ich działalności w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Przekazujemy wyrazy podziękowania Pani Mirosławie Grzemba-Wojciechowskiej, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu, za zorganizowanie spotkania.

 

Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”