Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Organizacje

 • Collegium Civitas
 • Stowarzyszenia Rodzice i Szkoła w Tarnobrzegu
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • Fundacja - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
 • Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodzin STERNIK
 • Stowarzyszenie Wspólne Dobro - Wspólny Cel - Białystok
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 • Wydział Nauk Pedagogicznych PAN
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 • Samorządy terytorialne