Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Media o nas

- 2015

 

 • styczeń/luty - miesięcznik Edukacja i Dialog nr 268/269 – Kilka (naście ) pytań do... (rozmowa z Wojciechem Starzyńskim).
 • 10 luty – Telewizja Republika – Rozmowa z Wojciechem Starzyńskim nt wprowadzania do szkolnych programów nauczania ideologii gender
 • 9 luty – Portal „wPolityce” - Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
 • 26 stycznia - Miejska Telewizja Kablowa w Sępólnie Krajeńskim - sprawozdanie z konferencji: Rada rodziców - ważny partner w życiu szkoły”
 • 20 stycznia – WARTO WIEDZIEĆ – Edukacja - Kończą się prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Wojciech Starzyński)
 • 19 stycznia – portal: Edukacja Internet Dialog – Kończą się prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Wojciech Starzyński)
 • 9 stycznia – portal: Edukacja Internet Dialog – Kończą się prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Wojciech Starzyński)
- 2014
 • listopad – Hejnał Oświatowy – Fundacja „Rodzice Szkole” – liderem uspołecznienia polskiej oświaty (Wojciech Starzyński}
 • 16.października – portal wPolityce - Dzień Edukacji Narodowej, czy Dzień Nauczyciela? (Wojciech Starzyński)
 • 15 października - portal wPolityce – Czy na pewno Awangarda? (Wojciech Starzyński}
 • 12 października – Idziemy- Jaka szkoła? (Monika Odrobińska)
 • październik – Dyrektor Szkoły – Jaka rada szkoły? (Wojciech Starzyński)
 • 6 lipca –Idziemy –Szkoła Rodziców (Monika Odrobińska)

 • 15 maja – Radio Hobby, Legionowo - Prezentacja dorobku i bieżącej działalności środowiska Fundacji „Rodzice Szkole” (Renata Bogacka- Andrzejewska, Wojciech Starzyński)

 • 30 kwietnia – Rzeczpospolita -: Niejasny status i finanse rad rodziców ( Katarzyna Wójcik).

- 2011

2010

2009 2008
2007
2006