Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Lublin - 22 lutego 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców

22 lutego 2011r. Fundacja "Rodzice Szkole" miała niewątpliwą przyjemność przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadry Oświatowej Awans w Lublinie.Szkolenie objęło dwie grupy po 20 osób. W twórczej atmosferze wymienialiśmy się wiedzą i doświadczeniem.Prelekcje prowadzili: Maria Szpilowska - Wiceprezes Fundacji "Rodzice Szkole" oraz Wojciech Starzyński - Prezes Fundacji "Rodzice Szkole".Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie - bardzo cieszy nas poziom zaangażowania rodziców!
Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy Fundacji "Rodzice Szkole""Więcej tego typu szkoleń, tak aby więcej osób mogło dowiedzieć się więcej o tym czym jest Rada Rodziców"

"Chciałabym, żeby państwo przyjechali do nas do szkoły"

"Uważam, że takie szkolenia powinny być częściej organizowane"