Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Jak założyć i prowadzić radę rodziców?

Pytanie

Jestem rodzicem, który zaangażował się w powstanie nowej szkoły  na osiedlu Strzeszyn w Poznaniu. Wydział Oświaty, w sposób skandaliczny, lekceważy aktywność   rodziców, Rady Osiedla oraz działającego na terenie osiedla stowarzyszenia Strzeszyn Dzieciom. Równocześnie nam, jako rodzicom,  bardzo zależy na sensownej współpracy z dyrektorem (którego jeszcze nie ma z winy opieszałości urzędników - książkę można by o tym napisać).
Proszę o odpowiedź na pytania:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
Dotychczasowe doświadczenia współpracy miasta z rodzicami , w sprawie powołania nowej placówki, idą tak dramatycznie źle, że mimo pięknego budynku szkoły, o którą walczyliśmy i która jest pierwszą wybudowaną szkołą w Poznaniu od 20 lat, myślimy, jako grupa rodziców, nawet o utworzeniu szkoły społecznej.


Odpowiedź

Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacji (a w tym kontekście sytuacja rad rodziców) to temat, który pojawił się w publicznym dyskursie, z inicjatywy rodziców sprzeciwiających się komunistycznemu monopolowi w oświacie, już w roku 1987. W ciągu ponad dwudziestu lat obrósł obszerną literaturą i szeregiem regulacji ustawowych. Wytworzyła się również pewna praktyka wynikająca z aktywności rodziców i lokalnych uwarunkowań środowiskowych oraz niejednoznacznych interpretacji rozwiązań prawnych,

Wykaz interesujących publikacji znajduje się na witrynie internetowej Fundacji "Rodzice Szkole"  w dziale: "Publikacje".
Polecamy również dział: "Pytania i odpowiedzi", w którym, na przykładach konkretnych sytuacji, staramy się przybliżyć problemy związane z codzienną pracą rad rodziców.
Zwracamy uwagę, że skuteczne kierowanie radą rodziców i aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły wymaga pewnej wiedzy profesjonalnej oraz umiejętności współpracy i budowania porozumienia  pomiędzy:  uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół i przedstawicielami organów prowadzących-samorządów terytorialnych. Fundacja "Rodzice Szkole" wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych środowisk ,przygotowała cykl szkoleń, do skorzystania z których zachęcamy (bardziej szczegółowe informacje znajdują się w  dziale "Szkolenia").

Zachęcamy do nawiązywania kontaktów z okolicznymi szkołami  celem wzajemnego wspierania się  i  integrowania środowisk rodzicielskich

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"