Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Dąbroszyn - 23 marca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców

W dniu 23. marca na malowniczej ziemi lubuskiej w pięknym Dąbroszynie,  rozmawialiśmy:  jak włączać rodziców w życie szkoły ich dzieci, jak sprawnie organizować wybory do rady rodziców, skąd czerpać środki na funkcjonowanie placówki. Spotkanie, obok przedstawicieli rad rodziców z okolicznych placówek, zgromadziło także nauczycieli i dyrektorów szkół. Uczestnicy podkreślali, że  kluczem do aktywności rodziców na terenie szkoły jest wiedza o swoich prawach i obowiązkach.

Specjalne podziękowania za pomoc organizacyjną składamy Pani Joannie Malczewskiej - przewodniczącej Rady Rodziców przy szkole podstawowej w Dąbroszynie.


Fakt, że inicjatorami i organizatorami tego typu konferencji coraz częściej są sami rodzice wskazuje na ich głębokie przekonanie, iż zaangażowanie na rzecz szkoły wzrasta w miarę zdobywania kompetencji.