Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy dyrektor szkoły może kontrolować radę rodziców?

Pytanie:

Czy jako przewodnicząca rady rodziców mam obowiązek meldować o wszystkich swoich działaniach  dyrektorowi szkoły?
I tak np. chciałam porozmawiać z nauczycielami dałam ogłoszenie na tablicy w pokoju nauczycielskim i pani dyrektor powiedziała że przekroczyłam swoje kompetencje nie pytając jej o zgodę, przekroczyłam je wówczas gdy bez jej zgody przy obecności opiekuna, spotkałam sie z samorządem uczniowskim. Jakaś paranoja, czy jest gdzieś zapisane jakie kompetencje posiada przewodniczący RR? Czy jest jakaś podstawa prawna, która to reguluje?

 

Odpowiedź:

Sprawy, które Pani porusza nie są bezpośrednio uregulowane w prawie oświatowym, aczkolwiek pewna część przedstawionych przez Panią działań mogłaby być regulowana zapisami w statucie szkoły i w regulaminie rady rodziców. Od czasów rzymskich wiadomo, że oprócz litery prawa istnieje coś co nazywamy duchem prawa i intencją ustawodawcy, nie mówiąc już o kulturze prawnej, której w Państwa przypadku chyba trochę zabrakło. Proszę do mnie zatelefonować abyśmy mogli o zaistniałym, w/g mnie, bezsensownym, sporze porozmawiać.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole