Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

27 września - 11 października - Warszawa - szkolenia w ramach projektu: Rada rodziców – dla dobra szkoły – działanie, komunikacja, współpraca

W dniu 27 września br. w ramach, dofinansowanego przez m.st. Warszawę, projektu: Rada rodziców – dla dobra szkoły – działanie, komunikacja, współpraca, w gościnnych murach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  nr 98  zainaugurowano cykl szkoleń skierowanych do rodziców działających w radach rodziców, oraz do wszystkich osób związanych z działalnością rad rodziców - nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Rozmawiano o kompetencjach rady rodziców w świetle obowiązującego prawa, o relacjach: rada rodziców – dyrektor szkoły, organ prowadzący, rada szkoły oraz o sytuacji rad rodziców w przedszkolach i małych szkołach. Wykazanie, że ustawowo zagwarantowane prawa i obowiązki rad rodziców stwarzają realną możliwość wpływania na życie szkoły, prowadzący szkolenie uważają za bardzo ważny jego element. Świadomość powyższego, połączona z dużym zaangażowanie obecnych i ich troską o kształt szkoły własnych dzieci, na pewno w niedługim czasie przyniesie konkretne efekty. Dodatkową wartością spotkania była wymiana doświadczeń uczestników i prezentacja różnych interesujących rozwiązań, które postaramy sie publikować na naszej witrynie.

Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie spotkań jest zasługą dwóch Pań: Katarzyny Klimczak i Marii Szpilowskiej, którym serdecznie gratuluję i dziękuję.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole"