Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Poradnik

PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

Szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko wspólnie, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. Rodzice mogą i chcą pomóc dyrektorom i nauczycielom w zapewnieniu młodemu pokoleniu edukacji na miarę wyzwań XXI wieku. Do realizacji tego celu niezbędna jest wiedza na temat praw, obowiązków i form działania rad rodziców.

Jak osiągać porozumienie? Jak rozwiązywać wiele pojawiających się problemów? Jak wpływać na życie i profil szkoły? O tym wszystkim mówi wydany przez Fundację „Rodzice Szkole” poradnik:

RODZICE - PARTNERZY I SPRZYMIERZEŃCY

Przygotowany przez praktyków i aktywnych członków rad rodziców poradnik zawiera:

 • kompletne zestawienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rad rodziców (gospodarki finansowej, organizacji, kompetencji, miejsca w strukturze szkoły oraz w środowisku lokalnym);
 • ciekawe przykłady z codziennej praktyki;
 • wzory podstawowych dokumentów do bezpośredniego wykorzystania w bieżącej działalności rad rodziców.

Poradnik wyróżnia się:

 • przystępną formą i efektowną szatą graficzną;

 • niską ceną – tylko 10 zł.

Zamówienia z podanym adresem, ilością egzemplarzy i formą ich dostarczenia prosimy składać drogą mailową, e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Numer konta do wpłaty: 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001

Zamówiony poradnik - w formie pliku pdf,  wraz z  pakietem wzorów dokumentów, pomocnych w pracy rady rodziców w formie Word - wysyłamy pocztą elektroniczną  w ciągu  24 godzin od otrzymaniu w/w informacji. 
Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”
tel. 602 694 951