Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Punkt Konsultacyjny

Warunkiem zbudowania oświaty odpowiadającej na wyzwania XXI wieku są wspólne działania wszystkich uczestników procesu edukacji. Dążąc do zdecydowanego zdynamizowania tych procesów i obserwując wzrastające zaangażowanie rodziców w życie szkół własnych dzieci, uruchomiliśmy Punkt Konsultacyjny służący pomocą prawną i merytoryczną w budowaniu płaszczyzny współpracy: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym .

Wierzymy, że dzięki doświadczeniu Fundacji „Rodzice Szkole”, która wielokrotnie udzielała porad i konsultacji w sprawach dotyczących szkół i przedszkoli, a także z powodzeniem pełniła rolę mediatora w wewnątrzszkolnych sporach, Punkt Konsultacyjny przyniesie wymierne korzyści w budowaniu aktywności obywatelskiej na obszarze narodowej oświaty.

Osoby i środowiska poszukujące rady oraz pomocy w rozwiązywaniu ww. problemów prosimy o kontaktowanie się z nami drogą mailową: kontakt@rodziceszkole.edu.pl lub telefoniczną: 602 694 951

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość finansowego wsparcia, prowadzonego przez Fundację „Rodzice Szkole” Punktu Konsultacyjnego. poprzez wpłatę dowolnej kwoty na konto:

Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001