Sprawozdanie z posiedzenia sejmowej komisji ENM
10 marca 2020
Zbieramy dobre praktyki zdalnej nauki – Fundacja wspiera szkoły w walce z koronawirusem
25 marca 2020
Pokaż wszystkie

Raport: Rodzice pozytywnie oceniają reformę

Badanie przeprowadzone przez Fundację „Rodzice Szkole” w ramach projektu „Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa” wskazało, że rodzice polskich uczniów pozytywnie oceniają reformę edukacji.

Badanie miało na celu opisanie postaw rodziców względem obecnego systemu oraz wskazanie kierunku, w którym powinny podążać zmiany, aby edukacja odpowiadała na potrzeby dzieci i ich opiekunów. Wynika z niego, że polscy rodzice są zadowoleni ze szkół do których uczęszczają ich dzieci, chcieliby jednak mieć większy wpływ na te placówki.

– Rozwiązania, które mogą zostać w tym celu wykorzystane już istnieją i są to rady rodziców. Oznacza to, że przezwyciężenie trudności obecnego systemu zależy w tej chwili niemal wyłącznie od społeczeństwa obywatelskiego i dojrzałości rodziców – komentuje Wojciech Starzyński, prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

Szkoły dobre, ale bez rodziców

Badanie wskazało, że rodzice dobrze oceniają swoje szkoły, nie czują jednak by ich głos był wysłuchany. Ponad 70 proc. badanych jest zadowolonych ze szkoły do której uczęszcza ich dziecko. Według 80 proc. społeczność efektywnie współpracuje a 87 proc. ocenia proces dydaktyczny jako efektywny.

Jednocześnie według 74 proc. badanych rodzice nie mają wpływu na to jak szkoła jest prowadzona oraz jaki jest program nauczania a 50 proc. uważa, że nie ma wpływu na program wychowawczy dziecka.

Badanie pozwoliło się również rodzicom odnieść do przeprowadzonej w ostatnich latach reformy edukacji. Zdecydowana większość (ponad 71 proc.) ocenia te zmiany dobrze lub zdecydowanie dobrze. Najlepiej oceniany jest fakt likwidacji gimnazjów, które od samego początku budziły wiele emocji.

Rady rodziców rozwiązaniem problemów

– Rady rodziców, mimo wielu zalet jakie mają, wciąż nie są w pełni wykorzystane przez polskich rodziców – podkreśla Wojciech Starzyński. – Dlatego Fundacja będzie aktywnie działać na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, co pozwoli przezwyciężyć największe słabości obecnego systemu – podsumowuje ekspert.

Peny tekst raportu do pobrania tutaj

Komentarze są wyłączone.