Na drodze do Państwa obywateli
4 listopada 2022
Podsumowanie projektu: „Innowacyjna Multimedialna Platforma Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych”
9 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Pomagamy szkołom naszych dzieci

Szanowni Państwo,

wzorem poprzednich lat kontynuujemy program: 1% dla Twojej szkoły (obecnie, dzięki zmianie wysokości odpisu od podatku: 1,5% dla Twojej szkoły). W ubiegłym roku wzięły w nim udział 143 szkoły i przeszkola, gromadząc z tego tytułu 403 tys zł.

Zachęcamy wszystkich dotychczasowych uczestników oraz nowe rady rodziców, pragnące tą drogą wspomagać finansowo szkoły i przedszkola swoich dzieci do pobrania zamieszczonego na stronie Fundacji „Rodzice Szkole” (www.rodziceszkole.edu.pl) w zakładce Działalność – 1,5 % dla Twojej szkoły druku Porozumienia i po jego wypełnieniu przesłanie w formie skanu na nasz adres: (kontakt@rodziceszkole,edu.pl). Odwrotną drogą otrzymają Państwo powyższe Porozumienie podpisane przez przedstawiciela Fundacji, co będzie potwierdzeniem jego zawarcia.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie analizy dotychczasowych kilkuletnich wpłat wysokość gromadzonych kwot zazwyczaj nie zależy od wielkości szkoły, ale od zmobilizowania przez radę rodziców jak największej liczby osób (rodziców, dziadków i przyjaciół) do przekazania 1,5%  podatku na rzecz szkoły, z którą się oni utożsamiają.

Zwracamy również uwagę, że akcja 1,5% dla Twojej szkoły oprócz konkretnego wymiaru finansowego spełnia dodatkowo bardzo ważną rolę w budowaniu nowoczesnego systemu oświaty   i rozwoju państwa obywatelskiego, integrując lokalne środowiska i mobilizując je do działań na rzecz dobra wspólnego.

Czekając na Państwa odzew, życzymy całej społeczności wiele radości w realizacji planów osobitych i publicznych.

Fundacja „Rodzice Szkole”

Dodatkowe informacje można uzyskac pod telefonem: 602 694 951

Komentarze są wyłączone.