Koniec roku szkolnego
20 czerwca 2018
Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich
23 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Rady rodziców w raporcie NIK

Z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole” Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport poświęcony współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych i roli rad rodziców w tym procesie. Bardzo ciekawe wnioski – przedstawione w formie zaleceń dla  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorów Oświaty i Dyrektorów szkół – wskazują na potrzebę podjęcia szeregu działań, które pozwolą trwale włączyć rodziców w życie szkół , co jest niezbędnym warunkiem zbudowania oświaty na miarę oczekiwań społeczeństwa i wyzwań XXI wieku.

Cieszymy się, że kolejna inicjatywa naszego środowiska spotkała się ze zrozumieniem władz państwowych mając jednocześnie nadzieję, że raport NIK będzie ważnym dokumentem wytyczającym kierunki
polityki oświatowej państwa.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

więcej – Raport NIK (www.nik.gov.pl)

Komentarze są wyłączone.