Rok Szkolny 2018/2019 – świętem 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
26 sierpnia 2018
Spotkanie z Kuratorami Oświaty
27 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Rada rodziców i dane osobowe rodziców w kontekście RODO

Szanowni Państwo,
wprowadzone regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)  wymagają od rad rodziców dostosowania swoich działań do ww przepisów. Fundacja „Rodzice Szkole” uważa, że w tej sytuacji wszystkie oświadczenia rodziców (np., dotyczące dobrowolnych składek na działalność rady rodziców) powinny kończyć się oświadczeniem, którego treść zamieszczamy poniżej, uzupełnionym podpisaniem dołączonej Klauzuli Informacyjnej (doc).

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Proponowana treść oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, radę rodziców  Szkoły……………………………………… w celu realizacji jej  działań ustawowych

2. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Podpis

Komentarze są wyłączone.