Przedstawiciele Fundacji „Rodzice szkole” aktywnie uczestniczą w pracach Sejmu

Boże Narodzenie
25 grudnia 2019
Finanse Rad Rodziców – Aplikacja Internetowa
21 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Przedstawiciele Fundacji „Rodzice szkole” aktywnie uczestniczą w pracach Sejmu

15 i 16 stycznia 2020r odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone aktualnym zagadnieniom z zakresu oświaty i edukacji. W obydwu spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Fundacji „Rodzice Szkole”.

W czasie pierwszego posiedzenia przedstawione zostały planowane działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie oświaty i wychowania. Minister Dariusz Piontkowski zaznaczył, że prace ministerstwa skupiają się głównie na kontynuowaniu rozpoczętych projektów, m.in.: „Posiłek w szkole i w domu”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, a także „Wyprawka szkolna” i „Aktywna Tablica”.

Zapowiedziane zostały również prace nad zmianami w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. – Będziemy chcieli rozmawiać w najbliższych kilku miesiącach m.in. w ramach trójstronnego zespołu rządowo-samorządowo-związkowego na tematy związane z pragmatyką zawodową, a wiec na temat awansu zawodowego, oceniania nauczycieli, czasu pracy, systemu wynagradzania, a także o sposobie finansowania edukacji – powiedział Minister Edukacji w czasie pracy Komisji.

Kolejne posiedzenie poświęcone było kwestiom finansowym m.in. finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji i wydatkom na edukacyjną opiekę wychowawczą. W czasie Komisji Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, wyraził poparcie środowisk rodzicielskich dla działań Ministerstwa Edukacji i gotowość do współpracy w sferze dalszego budowania dialogu między rodzicami a innymi organami szkoły.

Komentarze są wyłączone.