#zadaNIEdomowe – czy prace domowe pomagają uczniom?
19 lutego 2020
Fundacja obecna podczas sejmowych posiedzeń
24 lutego 2020
Pokaż wszystkie

Fundacja realizatorem nowej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będące koordynatorem działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przedstawiło dokument „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2030”.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego jest jedną z 9-ciu horyzontalnych strategii rozwoju kraju.

Koordynatorem Strategii jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak przygotowanie dokumentu wykraczało poza resortowe podziały. Znaczącą rolę w przygotowaniu dokumentu należy przypisać także organizacjom obywatelskim.

W Strategii kapitał społeczny rozumiany jest jako wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.

Cel strategiczny, jakim jest wzrost jakości życia społecznego i kulturalnego Polaków, będzie realizowany poprzez trzy cele szczegółowe: zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich oraz zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego dla rozwoju. 

Fundacja „Rodzice Szkole”, której głównym zadaniem jest działanie na rzecz powiększania niezbędnego dla rozwoju kraju kapitału społecznego, przyjmuje z zadowoleniem najnowszą Strategię Rozwoju. Dokument wyraźnie wpisuje się w prowadzoną przez nas od lat działalność edukacyjno-kulturalną, którą realizujemy poprzez programy takie jak Rodzice dla szkoły-Rodzice dla społeczeństwa, Matki Niepokornych czy Muzycy dla Niepodległej.

Komentarze są wyłączone.