17 września 2019

Ruszają zapisy na II Podkarpacką Konferencję Rad Rodziców

Ruszają zapisy na II Podkarpacką Konferencję Rad Rodziców Fundacja „Rodzice Szkole” i Podkarpacki Kurator Oświaty zaprasza na II Podkarpacką Konferencję Rad Rodziców. Wydarzenie poświęcone funkcjonowaniu rad […]
13 listopada 2018

III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Cele konferencji:1. upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na:– gospodarkę finansową rad rodziców,– tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,– współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.2 […]