Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Warto przeczytać

Rodzice w szkole promującej zdrowie

5 January 2011

Szkoły posiadające Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie to szkoły nietuzinkowe, szkoły z marką, które nie tylko realizują misję, dla której zostały powołane, ale dają swoim klientom ciekawą ofertę działań, w tym prozdrowotnych... (fragment z wypowiedzi Eksperta Fundacji "Rodzice Szkole" p. Mirosławy Grzemby-Wojciechowskiej)


Więcej

Rodzice szkole – doświadczenia, perspektywy, wyzwania

5 January 2011

Historia i dorobek ostatnich dwudziestu lat w obszarze praw rodziców w szkole obejmuje szereg inicjatyw obywatelskich, programów edukacyjnych i rozwiązań prawnych...Więcej